Rietveld Code Review Tool
Help | Bug tracker | Discussion group | Source code

Side by Side Diff: chrome/locale/az/global.properties

Issue 29369232: [adblockplus] Issue 3672 - Removed translations belonging to antiadblockInit.js (Closed)
Patch Set: Created Dec. 19, 2016, 3:35 p.m.
Left:
Right:
Use n/p to move between diff chunks; N/P to move between comments.
Jump to:
View unified diff | Download patch
« no previous file with comments | « chrome/locale/ar/global.properties ('k') | chrome/locale/be/global.properties » ('j') | no next file with comments »
Toggle Intra-line Diffs ('i') | Expand Comments ('e') | Collapse Comments ('c') | Show Comments Hide Comments ('s')
OLDNEW
1 no_blocking_suggestions=Hazırki səhifədə əngəllənə biləcək bəndlər mövcud deyil 1 no_blocking_suggestions=Hazırki səhifədə əngəllənə biləcək bəndlər mövcud deyil
2 action3_tooltip=Adblock Plus' u aktiv/deaktiv etmək üçün tıklayın. 2 action3_tooltip=Adblock Plus' u aktiv/deaktiv etmək üçün tıklayın.
3 notification_antiadblock_title=Hədəf mesajlar gizlədilsin?
4 type_label_script=yazı 3 type_label_script=yazı
5 filter_elemhide_nocriteria=Gizlədiləcək elemntin xatırlanması üçün heç bir krite riya təyin edilməyib 4 filter_elemhide_nocriteria=Gizlədiləcək elemntin xatırlanması üçün heç bir krite riya təyin edilməyib
6 blockingGroup_title=Reklam əngəlləmə qaydaları 5 blockingGroup_title=Reklam əngəlləmə qaydaları
7 whitelisted_tooltip=Adblock Plus hazırki səhifədə deaktiv edildi. 6 whitelisted_tooltip=Adblock Plus hazırki səhifədə deaktiv edildi.
8 type_label_ping=yoxla 7 type_label_ping=yoxla
9 type_label_stylesheet=layihə səhifəsi 8 type_label_stylesheet=layihə səhifəsi
10 blocked_count_tooltip=?2?-dən ?1?-i 9 blocked_count_tooltip=?2?-dən ?1?-i
11 type_label_font=şrift 10 type_label_font=şrift
12 type_label_popup=ani pəncərə 11 type_label_popup=ani pəncərə
13 filter_regexp_tooltip=Bu filtr ya müntəzəm ifadədir yada optimallaşdırmaq üçün ç ox qısadır. Bu kimi filtrlərin çoxluğu axtarış sürətinizi azalda bilər. 12 filter_regexp_tooltip=Bu filtr ya müntəzəm ifadədir yada optimallaşdırmaq üçün ç ox qısadır. Bu kimi filtrlərin çoxluğu axtarış sürətinizi azalda bilər.
14 action0_tooltip=Kontekst menusu üçün solu, aktiv/deaktiv etmək üçün orta düyməni tıklayın. 13 action0_tooltip=Kontekst menusu üçün solu, aktiv/deaktiv etmək üçün orta düyməni tıklayın.
15 whitelisted_page=Adblock Plus hazırki səhifə üçün deaktiv edildi 14 whitelisted_page=Adblock Plus hazırki səhifə üçün deaktiv edildi
16 remove_group_warning=Bu qrupu ləğv etməyə əminsiniz? 15 remove_group_warning=Bu qrupu ləğv etməyə əminsiniz?
17 action1_tooltip=Əngəllənə bilən maddələri açmaq/bağlamaq üçün solu, aktiv/deakti v etmək üçün orta düyməni tıklayın. 16 action1_tooltip=Əngəllənə bilən maddələri açmaq/bağlamaq üçün solu, aktiv/deakti v etmək üçün orta düyməni tıklayın.
18 type_label_xmlhttprequest=XML tələb 17 type_label_xmlhttprequest=XML tələb
19 filter_invalid_regexp=Etibarsız ifadə 18 filter_invalid_regexp=Etibarsız ifadə
20 active_tooltip=Adblock Plus aktiv edildi, ?1? filtr abunəlik(lər)i və ?2? özəl f iltr(lər) istifadədir. 19 active_tooltip=Adblock Plus aktiv edildi, ?1? filtr abunəlik(lər)i və ?2? özəl f iltr(lər) istifadədir.
21 type_label_document=sənəd 20 type_label_document=sənəd
22 type_label_object_subrequest=daxili obyekt tələbi 21 type_label_object_subrequest=daxili obyekt tələbi
23 whitelistGroup_title=İstisna qaydalar 22 whitelistGroup_title=İstisna qaydalar
24 disabled_tooltip=Adblock Plus deaktiv edildi. 23 disabled_tooltip=Adblock Plus deaktiv edildi.
25 filter_elemhide_duplicate_id=Gizlədiləcək elemnetin yalnız bir İD' si qeyd edilə bilər 24 filter_elemhide_duplicate_id=Gizlədiləcək elemnetin yalnız bir İD' si qeyd edilə bilər
26 type_label_object=obyekt 25 type_label_object=obyekt
27 filter_cssproperty_nodomain=CSS xassə filtri üçün heç bir aktiv domen təyin edil məyib 26 filter_cssproperty_nodomain=CSS xassə filtri üçün heç bir aktiv domen təyin edil məyib
28 action2_tooltip=Parametrləri açmaq üçün solu, aktiv/deaktiv etmək üçün orta düym əni tıklayın. 27 action2_tooltip=Parametrləri açmaq üçün solu, aktiv/deaktiv etmək üçün orta düym əni tıklayın.
29 type_label_subdocument=çərçivə 28 type_label_subdocument=çərçivə
30 clearStats_warning=Bu bütün filtr tıklama statistikasını və filtr tıklama sayını əvvəlki vəziyyətinə qaytaracaq. Davam etməyə əminsiniz? 29 clearStats_warning=Bu bütün filtr tıklama statistikasını və filtr tıklama sayını əvvəlki vəziyyətinə qaytaracaq. Davam etməyə əminsiniz?
31 filter_unknown_option=Qeyri-müəyyən filtr seçim 30 filter_unknown_option=Qeyri-müəyyən filtr seçim
32 type_label_genericblock=tam blok et 31 type_label_genericblock=tam blok et
33 notification_antiadblock_message=Bu səhifənin lazımi mesajları Adblock Plus isti fadəçilərinə göstərir. Adblock Plus' un hədəf mesajları gizlətməyini istəyirsini z?
34 blocked_count_addendum=(həmdə ağ-listə salındı : ?1?, gizlədilmiş: ?2?) 32 blocked_count_addendum=(həmdə ağ-listə salındı : ?1?, gizlədilmiş: ?2?)
35 subscription_invalid_location=Filtr list yeri üçün nə düzgün adres nə də düzgün fayl adı qeyd edilməyib. 33 subscription_invalid_location=Filtr list yeri üçün nə düzgün adres nə də düzgün fayl adı qeyd edilməyib.
36 type_label_websocket=WebSocket 34 type_label_websocket=WebSocket
37 type_label_image=şəkil 35 type_label_image=şəkil
38 remove_subscription_warning=Bu abunəliyi ləğv etməyə əminsiniz? 36 remove_subscription_warning=Bu abunəliyi ləğv etməyə əminsiniz?
39 type_label_generichide=tam gizlə 37 type_label_generichide=tam gizlə
40 type_label_other=başqa 38 type_label_other=başqa
41 mobile_menu_enable=ABP: aktiv et 39 mobile_menu_enable=ABP: aktiv et
42 type_label_media=səs/video 40 type_label_media=səs/video
43 mobile_menu_disable_site=ABP: ?1?-də deaktiv et 41 mobile_menu_disable_site=ABP: ?1?-də deaktiv et
44 elemhideGroup_title=Element gizləmə qaydaları 42 elemhideGroup_title=Element gizləmə qaydaları
45 mobile_menu_enable_site=ABP: ?1?-də aktivləşdir 43 mobile_menu_enable_site=ABP: ?1?-də aktivləşdir
46 type_label_elemhide=gizli 44 type_label_elemhide=gizli
47 newGroup_title=Yeni filtr qrupu 45 newGroup_title=Yeni filtr qrupu
48 default_dialog_title=Adblock Plus 46 default_dialog_title=Adblock Plus
OLDNEW
« no previous file with comments | « chrome/locale/ar/global.properties ('k') | chrome/locale/be/global.properties » ('j') | no next file with comments »

Powered by Google App Engine
This is Rietveld