Rietveld Code Review Tool
Help | Bug tracker | Discussion group | Source code

Side by Side Diff: chrome/locale/bg/global.properties

Issue 29369232: [adblockplus] Issue 3672 - Removed translations belonging to antiadblockInit.js (Closed)
Patch Set: Created Dec. 19, 2016, 3:35 p.m.
Left:
Right:
Use n/p to move between diff chunks; N/P to move between comments.
Jump to:
View unified diff | Download patch
« no previous file with comments | « chrome/locale/be/global.properties ('k') | chrome/locale/bn-BD/global.properties » ('j') | no next file with comments »
Toggle Intra-line Diffs ('i') | Expand Comments ('e') | Collapse Comments ('c') | Show Comments Hide Comments ('s')
OLDNEW
1 no_blocking_suggestions=Няма елементи за блокиране в текущата страница 1 no_blocking_suggestions=Няма елементи за блокиране в текущата страница
2 action3_tooltip=Щракнете за разрешаване/забраняване на Adblock Plus. 2 action3_tooltip=Щракнете за разрешаване/забраняване на Adblock Plus.
3 notification_antiadblock_title=Скриване на умишлените съобщения?
4 type_label_script=скрипт 3 type_label_script=скрипт
5 filter_elemhide_nocriteria=Няма зададен критерий за разпознаване на скривания ел емент 4 filter_elemhide_nocriteria=Няма зададен критерий за разпознаване на скривания ел емент
6 blockingGroup_title=Правила за блокиране 5 blockingGroup_title=Правила за блокиране
7 whitelisted_tooltip=Adblock Plus е забранен за текущата страница. 6 whitelisted_tooltip=Adblock Plus е забранен за текущата страница.
8 type_label_ping=заявка ping 7 type_label_ping=заявка ping
9 type_label_stylesheet=стилова таблица 8 type_label_stylesheet=стилова таблица
10 blocked_count_tooltip=?1? от ?2? 9 blocked_count_tooltip=?1? от ?2?
11 type_label_font=шрифт 10 type_label_font=шрифт
12 type_label_popup=изскачащ прозорец 11 type_label_popup=изскачащ прозорец
13 filter_regexp_tooltip=Филтърът е или редовен израз или е твърде къс, за да подле жи на оптимизиране. Прекаленият брой филтри могат да забавят сърфирането. 12 filter_regexp_tooltip=Филтърът е или редовен израз или е твърде къс, за да подле жи на оптимизиране. Прекаленият брой филтри могат да забавят сърфирането.
14 action0_tooltip=Щракнете за извикване на контекстното меню, щракнете със средния за разрешаване/забраняване. 13 action0_tooltip=Щракнете за извикване на контекстното меню, щракнете със средния за разрешаване/забраняване.
15 whitelisted_page=Adblock Plus е забранен за текущата страница 14 whitelisted_page=Adblock Plus е забранен за текущата страница
16 remove_group_warning=Наистина ли премахвате групата? 15 remove_group_warning=Наистина ли премахвате групата?
17 action1_tooltip=Щракнете за отваряне/затваряне на блокираните обекти, щракнете с ъс средния за разрешаване/забраняване. 16 action1_tooltip=Щракнете за отваряне/затваряне на блокираните обекти, щракнете с ъс средния за разрешаване/забраняване.
18 type_label_xmlhttprequest=заявка XML 17 type_label_xmlhttprequest=заявка XML
19 filter_invalid_regexp=Недействителен регулярен израз 18 filter_invalid_regexp=Недействителен регулярен израз
20 active_tooltip=Adblock Plus е разрешен; абонирани сте за ?1? и ползвате ?2? потр ебителски филтри. 19 active_tooltip=Adblock Plus е разрешен; абонирани сте за ?1? и ползвате ?2? потр ебителски филтри.
21 type_label_document=документ 20 type_label_document=документ
22 type_label_object_subrequest=подзаявка на обект 21 type_label_object_subrequest=подзаявка на обект
23 whitelistGroup_title=Изключения от правилата 22 whitelistGroup_title=Изключения от правилата
24 disabled_tooltip=Adblock Plus е забранен. 23 disabled_tooltip=Adblock Plus е забранен.
25 filter_elemhide_duplicate_id=Само един идентификатор може да бъде указан за скри вания елемент 24 filter_elemhide_duplicate_id=Само един идентификатор може да бъде указан за скри вания елемент
26 type_label_object=обект 25 type_label_object=обект
27 filter_cssproperty_nodomain=Няма зададен домейн в свойствата на филтъра за CSS 26 filter_cssproperty_nodomain=Няма зададен домейн в свойствата на филтъра за CSS
28 action2_tooltip=Щракнете за отваряне на настройките, щракнете със средния за раз решаване/забраняване. 27 action2_tooltip=Щракнете за отваряне на настройките, щракнете със средния за раз решаване/забраняване.
29 type_label_subdocument=рамка 28 type_label_subdocument=рамка
30 clearStats_warning=С това нулирате статистиката за попадения на филтъра и забран явате преброяването им. Продължавате ли? 29 clearStats_warning=С това нулирате статистиката за попадения на филтъра и забран явате преброяването им. Продължавате ли?
31 filter_unknown_option=Неизвестна настройка на филтъра 30 filter_unknown_option=Неизвестна настройка на филтъра
32 type_label_genericblock=еднотипно блокиран 31 type_label_genericblock=еднотипно блокиран
33 notification_antiadblock_message=Този сайт показва целенасочени съобщения за пот ребителите на Adblock Plus. Желаете ли Adblock Plus да скрива целенасочените съо бщения?
34 blocked_count_addendum=(а също изключени: ?1? и скрити: ?2?) 32 blocked_count_addendum=(а също изключени: ?1? и скрити: ?2?)
35 subscription_invalid_location=Местоположението на филтъра е или с недействителен адрес (URL) или с недействително име на файл. 33 subscription_invalid_location=Местоположението на филтъра е или с недействителен адрес (URL) или с недействително име на файл.
36 type_label_websocket=заявка websocket 34 type_label_websocket=заявка websocket
37 type_label_image=картина 35 type_label_image=картина
38 remove_subscription_warning=Наистина ли премахвате абонамента? 36 remove_subscription_warning=Наистина ли премахвате абонамента?
39 type_label_generichide=еднотипно скрита 37 type_label_generichide=еднотипно скрита
40 type_label_other=друго 38 type_label_other=друго
41 mobile_menu_enable=ABP: Разреши 39 mobile_menu_enable=ABP: Разреши
42 type_label_media=звук/видео 40 type_label_media=звук/видео
43 mobile_menu_disable_site=ABP: Забрани за ?1? 41 mobile_menu_disable_site=ABP: Забрани за ?1?
44 elemhideGroup_title=Правила за скриване 42 elemhideGroup_title=Правила за скриване
45 mobile_menu_enable_site=ABP: Разреши за ?1? 43 mobile_menu_enable_site=ABP: Разреши за ?1?
46 type_label_elemhide=скрито 44 type_label_elemhide=скрито
47 newGroup_title=Нова група с филтри 45 newGroup_title=Нова група с филтри
48 default_dialog_title=Adblock Plus 46 default_dialog_title=Adblock Plus
OLDNEW
« no previous file with comments | « chrome/locale/be/global.properties ('k') | chrome/locale/bn-BD/global.properties » ('j') | no next file with comments »

Powered by Google App Engine
This is Rietveld