Rietveld Code Review Tool
Help | Bug tracker | Discussion group | Source code

Side by Side Diff: chrome/locale/dsb/global.properties

Issue 29369232: [adblockplus] Issue 3672 - Removed translations belonging to antiadblockInit.js (Closed)
Patch Set: Created Dec. 19, 2016, 3:35 p.m.
Left:
Right:
Use n/p to move between diff chunks; N/P to move between comments.
Jump to:
View unified diff | Download patch
« no previous file with comments | « chrome/locale/de/global.properties ('k') | chrome/locale/el/global.properties » ('j') | no next file with comments »
Toggle Intra-line Diffs ('i') | Expand Comments ('e') | Collapse Comments ('c') | Show Comments Hide Comments ('s')
OLDNEW
1 no_blocking_suggestions=Žedne blokěrujobne zapiski na toś tom boku 1 no_blocking_suggestions=Žedne blokěrujobne zapiski na toś tom boku
2 action3_tooltip=Kliknuś, aby se Adblock Plus zmóžnił/znjemóžnił. 2 action3_tooltip=Kliknuś, aby se Adblock Plus zmóžnił/znjemóžnił.
3 notification_antiadblock_title=Celowe powěźeńki schowaś?
4 type_label_script=skript 3 type_label_script=skript
5 filter_elemhide_nocriteria=Njejsu žedne kriterije pódane, aby element spóznał, k ótaryž ma se schowaś 4 filter_elemhide_nocriteria=Njejsu žedne kriterije pódane, aby element spóznał, k ótaryž ma se schowaś
6 blockingGroup_title=Pšawidła za blokěrowanje wabjenja 5 blockingGroup_title=Pšawidła za blokěrowanje wabjenja
7 whitelisted_tooltip=Adblock Plus jo znjemóžnjony na aktualnem boku. 6 whitelisted_tooltip=Adblock Plus jo znjemóžnjony na aktualnem boku.
8 type_label_ping=ping 7 type_label_ping=ping
9 type_label_stylesheet=stilowa pśedłoga 8 type_label_stylesheet=stilowa pśedłoga
10 blocked_count_tooltip=?1? z ?2? 9 blocked_count_tooltip=?1? z ?2?
11 type_label_font=pismo 10 type_label_font=pismo
12 type_label_popup=Wuskokujuce wokno 11 type_label_popup=Wuskokujuce wokno
13 filter_regexp_tooltip=Toś ten filter jo pak regularny wuraz pak pśekrotko za opt iměrowanje. Pśewjele toś tych filtrow by mógło waš wobglědowak spomałšyś. 12 filter_regexp_tooltip=Toś ten filter jo pak regularny wuraz pak pśekrotko za opt iměrowanje. Pśewjele toś tych filtrow by mógło waš wobglědowak spomałšyś.
14 action0_tooltip=Kliknuś, aby kontekstowy meni do prědka pśinjasć, ze srjejźneju tastu kliknuś, aby zmóžnił(znjemóžnił. 13 action0_tooltip=Kliknuś, aby kontekstowy meni do prědka pśinjasć, ze srjejźneju tastu kliknuś, aby zmóžnił(znjemóžnił.
15 whitelisted_page=Adblock Plus jo se za aktualny bok znjemóžnił 14 whitelisted_page=Adblock Plus jo se za aktualny bok znjemóžnił
16 remove_group_warning=Cośo toś tu kupku napšawdu wótpóraś? 15 remove_group_warning=Cośo toś tu kupku napšawdu wótpóraś?
17 action1_tooltip=Kliknuś, aby se blokěrujobne zapiski wócynili/zacynili, ze srjej źneju tastu kliknuś, aby zmóžnił/znjemóžnił. 16 action1_tooltip=Kliknuś, aby se blokěrujobne zapiski wócynili/zacynili, ze srjej źneju tastu kliknuś, aby zmóžnił/znjemóžnił.
18 type_label_xmlhttprequest=XML-napšašowanje 17 type_label_xmlhttprequest=XML-napšašowanje
19 filter_invalid_regexp=Njepłaśiwy regularny wuraz 18 filter_invalid_regexp=Njepłaśiwy regularny wuraz
20 active_tooltip=Adblock Plus jo zmóžnjony, ?1? filtrowe abonementy a ?2? swójske filtry se wužywaju. 19 active_tooltip=Adblock Plus jo zmóžnjony, ?1? filtrowe abonementy a ?2? swójske filtry se wužywaju.
21 type_label_document=dokument 20 type_label_document=dokument
22 type_label_object_subrequest=objektowe pódnapšašowanje 21 type_label_object_subrequest=objektowe pódnapšašowanje
23 whitelistGroup_title=Wuwześowe pšawidła 22 whitelistGroup_title=Wuwześowe pšawidła
24 disabled_tooltip=Adblock Plus jo znjemóžnjony. 23 disabled_tooltip=Adblock Plus jo znjemóžnjony.
25 filter_elemhide_duplicate_id=Jano jaden ID elementa, kótaryž ma se schowaś, dajo se pódaś 24 filter_elemhide_duplicate_id=Jano jaden ID elementa, kótaryž ma se schowaś, dajo se pódaś
26 type_label_object=objekt 25 type_label_object=objekt
27 filter_cssproperty_nodomain=Žedna aktiwna domena za filter CSS-kakosćow pódana 26 filter_cssproperty_nodomain=Žedna aktiwna domena za filter CSS-kakosćow pódana
28 action2_tooltip=Kliknuś, aby se nastajenja wócynili, ze srjejźneju tastu kliknuś , aby zmóžnił/znjemóžnił. 27 action2_tooltip=Kliknuś, aby se nastajenja wócynili, ze srjejźneju tastu kliknuś , aby zmóžnił/znjemóžnił.
29 type_label_subdocument=wobłuk 28 type_label_subdocument=wobłuk
30 clearStats_warning=To stajijo wšu filtrowu statistiku slědk a znjemóžnijo licenj e filtrowych wótpowědnikow. Cośo pókšacowaś? 29 clearStats_warning=To stajijo wšu filtrowu statistiku slědk a znjemóžnijo licenj e filtrowych wótpowědnikow. Cośo pókšacowaś?
31 filter_unknown_option=Njeznata filtrowa opcija 30 filter_unknown_option=Njeznata filtrowa opcija
32 type_label_genericblock=generiske blokěrowanje 31 type_label_genericblock=generiske blokěrowanje
33 notification_antiadblock_message=Toś to sedło jo za to znate, až pokazujo celowe powěźeńki za wužywarje Adblock Plus. Cośo, až Adblock Plus chowa celowe powěźeń ki?
34 blocked_count_addendum=(teke w běłej lisćinje: ?1?, schowane: ?2?) 32 blocked_count_addendum=(teke w běłej lisćinje: ?1?, schowane: ?2?)
35 subscription_invalid_location=Městno filtroweje lisćiny njejo daniž płaśiwy URL daniž płaśiwe datajowe mě. 33 subscription_invalid_location=Městno filtroweje lisćiny njejo daniž płaśiwy URL daniž płaśiwe datajowe mě.
36 type_label_websocket=websocket 34 type_label_websocket=websocket
37 type_label_image=wobraz 35 type_label_image=wobraz
38 remove_subscription_warning=Cośo toś ten abonement napšawdu wótpóraś? 36 remove_subscription_warning=Cośo toś ten abonement napšawdu wótpóraś?
39 type_label_generichide=generiske schowanje 37 type_label_generichide=generiske schowanje
40 type_label_other=druge 38 type_label_other=druge
41 mobile_menu_enable=ABP: Zmóžniś 39 mobile_menu_enable=ABP: Zmóžniś
42 type_label_media=awdio/wideo 40 type_label_media=awdio/wideo
43 mobile_menu_disable_site=ABP: Na ?1? znjemóžniś 41 mobile_menu_disable_site=ABP: Na ?1? znjemóžniś
44 elemhideGroup_title=Pšawidła za schowanje elementow 42 elemhideGroup_title=Pšawidła za schowanje elementow
45 mobile_menu_enable_site=ABP: Na ?1? zmóžniś 43 mobile_menu_enable_site=ABP: Na ?1? zmóžniś
46 type_label_elemhide=schowany 44 type_label_elemhide=schowany
47 newGroup_title=Nowa filtrowa kupka 45 newGroup_title=Nowa filtrowa kupka
48 default_dialog_title=Adblock Plus 46 default_dialog_title=Adblock Plus
OLDNEW
« no previous file with comments | « chrome/locale/de/global.properties ('k') | chrome/locale/el/global.properties » ('j') | no next file with comments »

Powered by Google App Engine
This is Rietveld