Rietveld Code Review Tool
Help | Bug tracker | Discussion group | Source code

Side by Side Diff: chrome/locale/hsb/global.properties

Issue 29369232: [adblockplus] Issue 3672 - Removed translations belonging to antiadblockInit.js (Closed)
Patch Set: Created Dec. 19, 2016, 3:35 p.m.
Left:
Right:
Use n/p to move between diff chunks; N/P to move between comments.
Jump to:
View unified diff | Download patch
« no previous file with comments | « chrome/locale/hr/global.properties ('k') | chrome/locale/hu/global.properties » ('j') | no next file with comments »
Toggle Intra-line Diffs ('i') | Expand Comments ('e') | Collapse Comments ('c') | Show Comments Hide Comments ('s')
OLDNEW
1 no_blocking_suggestions=Žane blokujomne zapiski na tutej stronje 1 no_blocking_suggestions=Žane blokujomne zapiski na tutej stronje
2 action3_tooltip=Klikńće, zo byšće Adblock Plus zmóžnił/znjemóžnił. 2 action3_tooltip=Klikńće, zo byšće Adblock Plus zmóžnił/znjemóžnił.
3 notification_antiadblock_title=Cilowe zdźělenki schować?
4 type_label_script=skript 3 type_label_script=skript
5 filter_elemhide_nocriteria=Žane kriterije podate, zo by element spóznało, kotryž ma so schować 4 filter_elemhide_nocriteria=Žane kriterije podate, zo by element spóznało, kotryž ma so schować
6 blockingGroup_title=Prawidła za blokowanje reklamy 5 blockingGroup_title=Prawidła za blokowanje reklamy
7 whitelisted_tooltip=Adblock Plus je na tutej stronje znjemóžnjeny. 6 whitelisted_tooltip=Adblock Plus je na tutej stronje znjemóžnjeny.
8 type_label_ping=ping 7 type_label_ping=ping
9 type_label_stylesheet=stilowa předłoha 8 type_label_stylesheet=stilowa předłoha
10 blocked_count_tooltip=?1? z ?2? 9 blocked_count_tooltip=?1? z ?2?
11 type_label_font=pismo 10 type_label_font=pismo
12 type_label_popup=wuskakowace wokno 11 type_label_popup=wuskakowace wokno
13 filter_regexp_tooltip=Tutón filter je pak regularny wuraz pak překrótko za optim izowanje. Přewjele tutych filtrow móhło waš wobhladowak spomałšić. 12 filter_regexp_tooltip=Tutón filter je pak regularny wuraz pak překrótko za optim izowanje. Přewjele tutych filtrow móhło waš wobhladowak spomałšić.
14 action0_tooltip=Klikńće, zo byšće kontekstowy meni zwobraznił, klikńće ze srjedź nej tastu myše, zo by zmóžniło/znjemóžniło. 13 action0_tooltip=Klikńće, zo byšće kontekstowy meni zwobraznił, klikńće ze srjedź nej tastu myše, zo by zmóžniło/znjemóžniło.
15 whitelisted_page=Adblock Plus je so za tutu stronu znjemóžnił 14 whitelisted_page=Adblock Plus je so za tutu stronu znjemóžnił
16 remove_group_warning=Chceće tutu skupinu woprawdźe wotstronić? 15 remove_group_warning=Chceće tutu skupinu woprawdźe wotstronić?
17 action1_tooltip=Klikńće, zo byšće blokujomne zapiski wočinił/začinił, klikńće ze srjedźnej tastu myše, zo by zmóžniło/znjemóžniło. 16 action1_tooltip=Klikńće, zo byšće blokujomne zapiski wočinił/začinił, klikńće ze srjedźnej tastu myše, zo by zmóžniło/znjemóžniło.
18 type_label_xmlhttprequest=XML-naprašowanje 17 type_label_xmlhttprequest=XML-naprašowanje
19 filter_invalid_regexp=Njepłaćiwy regularny wuraz 18 filter_invalid_regexp=Njepłaćiwy regularny wuraz
20 active_tooltip=Adblock Plus je zmóžnjeny, ?1? filtrowe abonementy a ?2? swójske filtry so wužiwaja. 19 active_tooltip=Adblock Plus je zmóžnjeny, ?1? filtrowe abonementy a ?2? swójske filtry so wužiwaja.
21 type_label_document=dokument 20 type_label_document=dokument
22 type_label_object_subrequest=objektowe naprašowanje 21 type_label_object_subrequest=objektowe naprašowanje
23 whitelistGroup_title=Wuwzaćne prawidła 22 whitelistGroup_title=Wuwzaćne prawidła
24 disabled_tooltip=Adblock Plus je znjemóžnjeny. 23 disabled_tooltip=Adblock Plus je znjemóžnjeny.
25 filter_elemhide_duplicate_id=Jenož jedyn ID elementa, kotryž ma so schować, hodź i so podać 24 filter_elemhide_duplicate_id=Jenož jedyn ID elementa, kotryž ma so schować, hodź i so podać
26 type_label_object=objekt 25 type_label_object=objekt
27 filter_cssproperty_nodomain=Žana aktiwna domena za filter CSS-kajkosćow podata 26 filter_cssproperty_nodomain=Žana aktiwna domena za filter CSS-kajkosćow podata
28 action2_tooltip=Klikńće, zo byšće nastajenja wočinił, klikńće ze srjedźnej tastu myše, zo by zmóžniło/znjemóžniło. 27 action2_tooltip=Klikńće, zo byšće nastajenja wočinił, klikńće ze srjedźnej tastu myše, zo by zmóžniło/znjemóžniło.
29 type_label_subdocument=wobłuk 28 type_label_subdocument=wobłuk
30 clearStats_warning=To staji wšu filtrowu statistiku wróćo a znjemóžni ličenje fi ltrowych wotpowědnikow. Chceće pokoročować? 29 clearStats_warning=To staji wšu filtrowu statistiku wróćo a znjemóžni ličenje fi ltrowych wotpowědnikow. Chceće pokoročować?
31 filter_unknown_option=Njeznata filtrowa opcija 30 filter_unknown_option=Njeznata filtrowa opcija
32 type_label_genericblock=generiske blokowanje 31 type_label_genericblock=generiske blokowanje
33 notification_antiadblock_message=Tute sydło je za to znate, zo cilowe zdźělenki za wužiwarjow Adblock Plus pokazuje. Chceće, zo Adblock Plus cilowe zdźělenki ch owa?
34 blocked_count_addendum=(tež w běłej lisćinje: ?1?, schowane: ?2?) 32 blocked_count_addendum=(tež w běłej lisćinje: ?1?, schowane: ?2?)
35 subscription_invalid_location=Městno filtroweje lisćiny njeje ani płaćiwy URL an i płaćiwe datajowe mjeno. 33 subscription_invalid_location=Městno filtroweje lisćiny njeje ani płaćiwy URL an i płaćiwe datajowe mjeno.
36 type_label_websocket=websocket 34 type_label_websocket=websocket
37 type_label_image=wobraz 35 type_label_image=wobraz
38 remove_subscription_warning=Chceće woprawdźe tutón abonement wotstronić? 36 remove_subscription_warning=Chceće woprawdźe tutón abonement wotstronić?
39 type_label_generichide=generiske schowanje 37 type_label_generichide=generiske schowanje
40 type_label_other=druhi 38 type_label_other=druhi
41 mobile_menu_enable=ABP: Zmóžnić 39 mobile_menu_enable=ABP: Zmóžnić
42 type_label_media=awdio/widejo 40 type_label_media=awdio/widejo
43 mobile_menu_disable_site=ABP: Na ?1? znjemóžnić 41 mobile_menu_disable_site=ABP: Na ?1? znjemóžnić
44 elemhideGroup_title=Prawidła za schowanje elementow 42 elemhideGroup_title=Prawidła za schowanje elementow
45 mobile_menu_enable_site=ABP: Na ?1? zmóžnić 43 mobile_menu_enable_site=ABP: Na ?1? zmóžnić
46 type_label_elemhide=schowany 44 type_label_elemhide=schowany
47 newGroup_title=Nowa filtrowa skupina 45 newGroup_title=Nowa filtrowa skupina
48 default_dialog_title=Adblock Plus 46 default_dialog_title=Adblock Plus
OLDNEW
« no previous file with comments | « chrome/locale/hr/global.properties ('k') | chrome/locale/hu/global.properties » ('j') | no next file with comments »

Powered by Google App Engine
This is Rietveld