Rietveld Code Review Tool
Help | Bug tracker | Discussion group | Source code

Side by Side Diff: chrome/locale/kk/global.properties

Issue 29369232: [adblockplus] Issue 3672 - Removed translations belonging to antiadblockInit.js (Closed)
Patch Set: Created Dec. 19, 2016, 3:35 p.m.
Left:
Right:
Use n/p to move between diff chunks; N/P to move between comments.
Jump to:
View unified diff | Download patch
« no previous file with comments | « chrome/locale/ja/global.properties ('k') | chrome/locale/ko/global.properties » ('j') | no next file with comments »
Toggle Intra-line Diffs ('i') | Expand Comments ('e') | Collapse Comments ('c') | Show Comments Hide Comments ('s')
OLDNEW
1 no_blocking_suggestions=Ағымдағы парақта блоктауға болатын құрама жоқ 1 no_blocking_suggestions=Ағымдағы парақта блоктауға болатын құрама жоқ
2 action3_tooltip=Adblock Plus қосу/сөндіру үшін шертіңіз. 2 action3_tooltip=Adblock Plus қосу/сөндіру үшін шертіңіз.
3 notification_antiadblock_title=Мақсатталған хабарламаларды жасыру керек пе?
4 type_label_script=Скрипт 3 type_label_script=Скрипт
5 filter_elemhide_nocriteria=Элементті жасыру үшін бірде-бір шарт анықталмады 4 filter_elemhide_nocriteria=Элементті жасыру үшін бірде-бір шарт анықталмады
6 blockingGroup_title=Жарнаманы блоктау ережелері 5 blockingGroup_title=Жарнаманы блоктау ережелері
7 whitelisted_tooltip=Adblock Plus қосулы, бірақ осы парақ үшін сөндірулі. 6 whitelisted_tooltip=Adblock Plus қосулы, бірақ осы парақ үшін сөндірулі.
8 type_label_ping=пинг 7 type_label_ping=пинг
9 type_label_stylesheet=Стильдер кестесі 8 type_label_stylesheet=Стильдер кестесі
10 blocked_count_tooltip=?1? келесіден ?2? 9 blocked_count_tooltip=?1? келесіден ?2?
11 type_label_font=қаріп 10 type_label_font=қаріп
12 type_label_popup=атып шығатын терезе 11 type_label_popup=атып шығатын терезе
13 filter_regexp_tooltip=Бұл сүзгі не регулярлы өрнек, не оптимизация үшін тым қысқ а. Осындай сүзгілер көп болса, браузеріңіздің жұмысын тежеу мүмкін. 12 filter_regexp_tooltip=Бұл сүзгі не регулярлы өрнек, не оптимизация үшін тым қысқ а. Осындай сүзгілер көп болса, браузеріңіздің жұмысын тежеу мүмкін.
14 action0_tooltip=Контексті мәзірін ашу үшін шертіңіз, тышқанның орта батырмасы - қосу/сөндіру үшін. 13 action0_tooltip=Контексті мәзірін ашу үшін шертіңіз, тышқанның орта батырмасы - қосу/сөндіру үшін.
15 whitelisted_page=Adblock Plus ағымдағы парақ үшін сөндірулі тұр 14 whitelisted_page=Adblock Plus ағымдағы парақ үшін сөндірулі тұр
16 remove_group_warning=Бұл топты өшіруді шынымен қалайсыз ба? 15 remove_group_warning=Бұл топты өшіруді шынымен қалайсыз ба?
17 action1_tooltip=Блокталған құраманы ашу/жабу үшін шертіңіз, тышқанның орта батыр масы - қосу/сөндіру үшін. 16 action1_tooltip=Блокталған құраманы ашу/жабу үшін шертіңіз, тышқанның орта батыр масы - қосу/сөндіру үшін.
18 type_label_xmlhttprequest=XML-сұранымы 17 type_label_xmlhttprequest=XML-сұранымы
19 filter_invalid_regexp=Жарамсыз тұрақты өрнек 18 filter_invalid_regexp=Жарамсыз тұрақты өрнек
20 active_tooltip=Adblock Plus қосулы тұр, ?1? сүзгілерге жазылу мен ?2? пайдалануш ы сүзгілері қолданылуда. 19 active_tooltip=Adblock Plus қосулы тұр, ?1? сүзгілерге жазылу мен ?2? пайдалануш ы сүзгілері қолданылуда.
21 type_label_document=Құжат 20 type_label_document=Құжат
22 type_label_object_subrequest=объект сұранымы 21 type_label_object_subrequest=объект сұранымы
23 whitelistGroup_title=Ережеден тыс 22 whitelistGroup_title=Ережеден тыс
24 disabled_tooltip=Adblock Plus сөндірулі тұр. 23 disabled_tooltip=Adblock Plus сөндірулі тұр.
25 filter_elemhide_duplicate_id=Жасыралатын элементтің идентификаторы тек біреу бол у керек. 24 filter_elemhide_duplicate_id=Жасыралатын элементтің идентификаторы тек біреу бол у керек.
26 type_label_object=Объект 25 type_label_object=Объект
27 filter_cssproperty_nodomain=CSS қасиеттер сүзгісі үшін белсенді домен көрсетілме ген 26 filter_cssproperty_nodomain=CSS қасиеттер сүзгісі үшін белсенді домен көрсетілме ген
28 action2_tooltip=Баптауларды ашу үшін шертіңіз, тышқанның орта батырмасы - қосу/с өндіру үшін. 27 action2_tooltip=Баптауларды ашу үшін шертіңіз, тышқанның орта батырмасы - қосу/с өндіру үшін.
29 type_label_subdocument=Фрейм 28 type_label_subdocument=Фрейм
30 clearStats_warning=Бұл әрекет барлық фильтрлерді хит статистикасын тастап, фильт р хиттерін санауды сөндіреді. Жалғастыруды қалайсыз ба? 29 clearStats_warning=Бұл әрекет барлық фильтрлерді хит статистикасын тастап, фильт р хиттерін санауды сөндіреді. Жалғастыруды қалайсыз ба?
31 filter_unknown_option=Белгісіз фильтр опциясы 30 filter_unknown_option=Белгісіз фильтр опциясы
32 type_label_genericblock=жалпы блок 31 type_label_genericblock=жалпы блок
33 notification_antiadblock_message=Бұл сайт Adblock Plus пайдаланушыларына мақсатт алған хабарламаларды көрсететіні белгілі. Adblock Plus мақсатталған хабарламалар ды жасыруы керек пе?
34 blocked_count_addendum=(сүзгіден тыс: ?1?, жасырын: ?2?) 32 blocked_count_addendum=(сүзгіден тыс: ?1?, жасырын: ?2?)
35 subscription_invalid_location=Енгізілген адрес не интернет адресі, не файл мекен -жайы ретінде анықталмады. 33 subscription_invalid_location=Енгізілген адрес не интернет адресі, не файл мекен -жайы ретінде анықталмады.
36 type_label_websocket=вебсокет 34 type_label_websocket=вебсокет
37 type_label_image=Сурет 35 type_label_image=Сурет
38 remove_subscription_warning=Осы жазылуды өшіруды шынымен қалайсыз ба? 36 remove_subscription_warning=Осы жазылуды өшіруды шынымен қалайсыз ба?
39 type_label_generichide=жалпы жасыру 37 type_label_generichide=жалпы жасыру
40 type_label_other=Басқа 38 type_label_other=Басқа
41 mobile_menu_enable=ABP: Іске қосу 39 mobile_menu_enable=ABP: Іске қосу
42 type_label_media=Аудио/видео 40 type_label_media=Аудио/видео
43 mobile_menu_disable_site=ABP: Келесі үшін сөндіру: ?1? 41 mobile_menu_disable_site=ABP: Келесі үшін сөндіру: ?1?
44 elemhideGroup_title=Элементтерді жасыру ережелері 42 elemhideGroup_title=Элементтерді жасыру ережелері
45 mobile_menu_enable_site=ABP: Келесі үшін іске қосу: ?1? 43 mobile_menu_enable_site=ABP: Келесі үшін іске қосу: ?1?
46 type_label_elemhide=Жасырын 44 type_label_elemhide=Жасырын
47 newGroup_title=Жаңа фильтрлер тобы 45 newGroup_title=Жаңа фильтрлер тобы
48 default_dialog_title=Adblock Plus 46 default_dialog_title=Adblock Plus
OLDNEW
« no previous file with comments | « chrome/locale/ja/global.properties ('k') | chrome/locale/ko/global.properties » ('j') | no next file with comments »

Powered by Google App Engine
This is Rietveld