Rietveld Code Review Tool
Help | Bug tracker | Discussion group | Source code

Side by Side Diff: chrome/locale/nb-NO/global.properties

Issue 29369232: [adblockplus] Issue 3672 - Removed translations belonging to antiadblockInit.js (Closed)
Patch Set: Created Dec. 19, 2016, 3:35 p.m.
Left:
Right:
Use n/p to move between diff chunks; N/P to move between comments.
Jump to:
View unified diff | Download patch
« no previous file with comments | « chrome/locale/ms/global.properties ('k') | chrome/locale/nl/global.properties » ('j') | no next file with comments »
Toggle Intra-line Diffs ('i') | Expand Comments ('e') | Collapse Comments ('c') | Show Comments Hide Comments ('s')
OLDNEW
1 no_blocking_suggestions=Ingen blokkerbare elementer på nåværende side 1 no_blocking_suggestions=Ingen blokkerbare elementer på nåværende side
2 action3_tooltip=Klikk for å aktivere/deaktivere Adblock Plus. 2 action3_tooltip=Klikk for å aktivere/deaktivere Adblock Plus.
3 notification_antiadblock_title=Skjul meldinger til Adblock Plus-brukere?
4 type_label_script=script 3 type_label_script=script
5 filter_elemhide_nocriteria=Du har ikke spesifisert kriterier for å gjenkjenne el ementet som skal skjules 4 filter_elemhide_nocriteria=Du har ikke spesifisert kriterier for å gjenkjenne el ementet som skal skjules
6 blockingGroup_title=Regler for annonseblokkering 5 blockingGroup_title=Regler for annonseblokkering
7 whitelisted_tooltip=Adblock Plus er deaktivert på nåværende side. 6 whitelisted_tooltip=Adblock Plus er deaktivert på nåværende side.
8 type_label_ping=ping 7 type_label_ping=ping
9 type_label_stylesheet=stilark 8 type_label_stylesheet=stilark
10 blocked_count_tooltip=?1? av ?2? 9 blocked_count_tooltip=?1? av ?2?
11 type_label_font=font 10 type_label_font=font
12 type_label_popup=sprettoppvindu 11 type_label_popup=sprettoppvindu
13 filter_regexp_tooltip=Dette filteret er enten et standarduttrykk eller er for ko rt til å bli optimalisert. For mange slike filtre kan gjøre nettleseren din treg ere. 12 filter_regexp_tooltip=Dette filteret er enten et standarduttrykk eller er for ko rt til å bli optimalisert. For mange slike filtre kan gjøre nettleseren din treg ere.
14 action0_tooltip=Trykk her for å vise kontekstmenyen. Midtklikk for å aktivere/de aktivere. 13 action0_tooltip=Trykk her for å vise kontekstmenyen. Midtklikk for å aktivere/de aktivere.
15 whitelisted_page=Adblock Plus har blitt deaktivert for nåværende side 14 whitelisted_page=Adblock Plus har blitt deaktivert for nåværende side
16 remove_group_warning=Ønsker du virkelig å fjerne denne gruppen? 15 remove_group_warning=Ønsker du virkelig å fjerne denne gruppen?
17 action1_tooltip=Klikk her for å åpne/lukke elementer som kan blokkeres. Midtklik k for å aktivere/deaktivere. 16 action1_tooltip=Klikk her for å åpne/lukke elementer som kan blokkeres. Midtklik k for å aktivere/deaktivere.
18 type_label_xmlhttprequest=XML-forespørsel 17 type_label_xmlhttprequest=XML-forespørsel
19 filter_invalid_regexp=Ugyldig regulært uttrykk 18 filter_invalid_regexp=Ugyldig regulært uttrykk
20 active_tooltip=Adblock Plus er aktivert. ?1? filterabonnementer og ?2? egendefin erte filtre i bruk. 19 active_tooltip=Adblock Plus er aktivert. ?1? filterabonnementer og ?2? egendefin erte filtre i bruk.
21 type_label_document=dokument 20 type_label_document=dokument
22 type_label_object_subrequest=underforespørsel fra objektet 21 type_label_object_subrequest=underforespørsel fra objektet
23 whitelistGroup_title=Unntaksregler 22 whitelistGroup_title=Unntaksregler
24 disabled_tooltip=Adblock Plus er deaktivert. 23 disabled_tooltip=Adblock Plus er deaktivert.
25 filter_elemhide_duplicate_id=Du kan kun angi ett ID for elementet som skal skjul es 24 filter_elemhide_duplicate_id=Du kan kun angi ett ID for elementet som skal skjul es
26 type_label_object=objekt 25 type_label_object=objekt
27 filter_cssproperty_nodomain=Det er ikke angitt et aktivt domene for CSS-egenskap sfilteret 26 filter_cssproperty_nodomain=Det er ikke angitt et aktivt domene for CSS-egenskap sfilteret
28 action2_tooltip=Klikk her for å åpne innstillingsvalgene. Midtklikk for å aktive re/deaktivere. 27 action2_tooltip=Klikk her for å åpne innstillingsvalgene. Midtklikk for å aktive re/deaktivere.
29 type_label_subdocument=ramme 28 type_label_subdocument=ramme
30 clearStats_warning=Dette vil nullstille alle treffstatistikker for filtre og dea ktivere telleren. Vil du fortsette? 29 clearStats_warning=Dette vil nullstille alle treffstatistikker for filtre og dea ktivere telleren. Vil du fortsette?
31 filter_unknown_option=Ukjent filteralternativ 30 filter_unknown_option=Ukjent filteralternativ
32 type_label_genericblock=generisk blokkering 31 type_label_genericblock=generisk blokkering
33 notification_antiadblock_message=Dette området er kjent for å vise meldinger som henvender seg til Adblock Plus-brukere. Vil du at Adblock Plus skal skjule diss e meldingene?
34 blocked_count_addendum=(også hvitelistet: ?1?, skjult: ?2?) 32 blocked_count_addendum=(også hvitelistet: ?1?, skjult: ?2?)
35 subscription_invalid_location=Filterlistens plassering er verken en gyldig URL e ller et gyldig filnavn. 33 subscription_invalid_location=Filterlistens plassering er verken en gyldig URL e ller et gyldig filnavn.
36 type_label_websocket=websocket 34 type_label_websocket=websocket
37 type_label_image=bilde 35 type_label_image=bilde
38 remove_subscription_warning=Ønsker du virkelig å fjerne dette abonnementet? 36 remove_subscription_warning=Ønsker du virkelig å fjerne dette abonnementet?
39 type_label_generichide=generisk skjuling 37 type_label_generichide=generisk skjuling
40 type_label_other=annet 38 type_label_other=annet
41 mobile_menu_enable=ABP: Aktiver 39 mobile_menu_enable=ABP: Aktiver
42 type_label_media=lyd/video 40 type_label_media=lyd/video
43 mobile_menu_disable_site=ABP: Deaktiver på ?1? 41 mobile_menu_disable_site=ABP: Deaktiver på ?1?
44 elemhideGroup_title=Regler for å skjule elementer 42 elemhideGroup_title=Regler for å skjule elementer
45 mobile_menu_enable_site=ABP: Aktiver på ?1? 43 mobile_menu_enable_site=ABP: Aktiver på ?1?
46 type_label_elemhide=skjult 44 type_label_elemhide=skjult
47 newGroup_title=Ny filtergruppe 45 newGroup_title=Ny filtergruppe
48 default_dialog_title=Adblock Plus 46 default_dialog_title=Adblock Plus
OLDNEW
« no previous file with comments | « chrome/locale/ms/global.properties ('k') | chrome/locale/nl/global.properties » ('j') | no next file with comments »

Powered by Google App Engine
This is Rietveld