Rietveld Code Review Tool
Help | Bug tracker | Discussion group | Source code

Side by Side Diff: chrome/locale/pl/global.properties

Issue 29369232: [adblockplus] Issue 3672 - Removed translations belonging to antiadblockInit.js (Closed)
Patch Set: Created Dec. 19, 2016, 3:35 p.m.
Left:
Right:
Use n/p to move between diff chunks; N/P to move between comments.
Jump to:
View unified diff | Download patch
« no previous file with comments | « chrome/locale/nl/global.properties ('k') | chrome/locale/pt-BR/global.properties » ('j') | no next file with comments »
Toggle Intra-line Diffs ('i') | Expand Comments ('e') | Collapse Comments ('c') | Show Comments Hide Comments ('s')
OLDNEW
1 no_blocking_suggestions=Nieblokowalne elementy na aktywnej stronie 1 no_blocking_suggestions=Nieblokowalne elementy na aktywnej stronie
2 action3_tooltip=Kliknij l.p.m., aby włączyć/wyłączyć Adblock Plus 2 action3_tooltip=Kliknij l.p.m., aby włączyć/wyłączyć Adblock Plus
3 notification_antiadblock_title=Ukrywanie ukierunkowanych informacji
4 type_label_script=skrypt 3 type_label_script=skrypt
5 filter_elemhide_nocriteria=Nie określono kryteriów rozpoznania elementu do ukryc ia 4 filter_elemhide_nocriteria=Nie określono kryteriów rozpoznania elementu do ukryc ia
6 blockingGroup_title=Reguły blokowania reklam 5 blockingGroup_title=Reguły blokowania reklam
7 whitelisted_tooltip=Adblock Plus jest aktywny, ale wyłączony na oglądanej stroni e. 6 whitelisted_tooltip=Adblock Plus jest aktywny, ale wyłączony na oglądanej stroni e.
8 type_label_ping=ping 7 type_label_ping=ping
9 type_label_stylesheet=arkusz stylów 8 type_label_stylesheet=arkusz stylów
10 blocked_count_tooltip=?1? z ?2? 9 blocked_count_tooltip=?1? z ?2?
11 type_label_font=czcionka 10 type_label_font=czcionka
12 type_label_popup=wyskakujące okno 11 type_label_popup=wyskakujące okno
13 filter_regexp_tooltip=Ten filtr jest wyrażeniem regularnym albo jest za krótki, aby go zoptymalizować. Zbyt dużo filtrów tego rodzaju może powodować spowolnieni e przeglądania internetu. 12 filter_regexp_tooltip=Ten filtr jest wyrażeniem regularnym albo jest za krótki, aby go zoptymalizować. Zbyt dużo filtrów tego rodzaju może powodować spowolnieni e przeglądania internetu.
14 action0_tooltip=Kliknij l.p.m., aby otworzyć menu kontekstowe, ś.p.m., aby włącz yć/wyłączyć 13 action0_tooltip=Kliknij l.p.m., aby otworzyć menu kontekstowe, ś.p.m., aby włącz yć/wyłączyć
15 whitelisted_page=Adblock Plus został wyłączony dla tej strony 14 whitelisted_page=Adblock Plus został wyłączony dla tej strony
16 remove_group_warning=Czy na pewno chcesz usunąć tę grupę? 15 remove_group_warning=Czy na pewno chcesz usunąć tę grupę?
17 action1_tooltip=Kliknij l.p.m., aby otworzyć/zamknąć listę blokowalnych elementó w, ś.p.m., aby włączyć/wyłączyć 16 action1_tooltip=Kliknij l.p.m., aby otworzyć/zamknąć listę blokowalnych elementó w, ś.p.m., aby włączyć/wyłączyć
18 type_label_xmlhttprequest=żądanie XML 17 type_label_xmlhttprequest=żądanie XML
19 filter_invalid_regexp=Nieprawidłowe wyrażenie regularne 18 filter_invalid_regexp=Nieprawidłowe wyrażenie regularne
20 active_tooltip=Adblock Plus jest aktywny. Subskrybowane zestawy: ?1? i własne fi ltry: ?2?. 19 active_tooltip=Adblock Plus jest aktywny. Subskrybowane zestawy: ?1? i własne fi ltry: ?2?.
21 type_label_document=dokument 20 type_label_document=dokument
22 type_label_object_subrequest=subżądanie obiektu 21 type_label_object_subrequest=subżądanie obiektu
23 whitelistGroup_title=Reguły wyjątków 22 whitelistGroup_title=Reguły wyjątków
24 disabled_tooltip=Adblock Plus jest wyłączony 23 disabled_tooltip=Adblock Plus jest wyłączony
25 filter_elemhide_duplicate_id=Może być określony tylko jeden ID elementu do ukryc ia 24 filter_elemhide_duplicate_id=Może być określony tylko jeden ID elementu do ukryc ia
26 type_label_object=obiekt 25 type_label_object=obiekt
27 filter_cssproperty_nodomain=Nie określono aktywnej domeny dla własności CSS filt ra 26 filter_cssproperty_nodomain=Nie określono aktywnej domeny dla własności CSS filt ra
28 action2_tooltip=Kliknij l.p.m., aby otworzyć opcje, ś.p.m., aby włączyć/wyłączyć 27 action2_tooltip=Kliknij l.p.m., aby otworzyć opcje, ś.p.m., aby włączyć/wyłączyć
29 type_label_subdocument=ramka 28 type_label_subdocument=ramka
30 clearStats_warning=Spowoduje to zresetowanie wszystkich statystyk użycia filtra i wyłączenie zliczania kolejnych użyć. Czy chcesz kontynuować? 29 clearStats_warning=Spowoduje to zresetowanie wszystkich statystyk użycia filtra i wyłączenie zliczania kolejnych użyć. Czy chcesz kontynuować?
31 filter_unknown_option=Nieznana opcja filtra 30 filter_unknown_option=Nieznana opcja filtra
32 type_label_genericblock=pospolite blokuj 31 type_label_genericblock=pospolite blokuj
33 notification_antiadblock_message=Ta witryna wyświetla użytkownikom Adblock Plusa ukierunkowane dla nich informacje. Czy chcesz, by Adblock Plus ukrywał tego typ u informacje?
34 blocked_count_addendum=(dozwolone:?1?, ukryte:?2?) 32 blocked_count_addendum=(dozwolone:?1?, ukryte:?2?)
35 subscription_invalid_location=Lokalizacja zestawu filtrów ma niewłaściwą nazwę p liku, albo adres URL 33 subscription_invalid_location=Lokalizacja zestawu filtrów ma niewłaściwą nazwę p liku, albo adres URL
36 type_label_websocket=websocket 34 type_label_websocket=websocket
37 type_label_image=obrazek 35 type_label_image=obrazek
38 remove_subscription_warning=Czy chcesz usunąć ten zestaw? 36 remove_subscription_warning=Czy chcesz usunąć ten zestaw?
39 type_label_generichide=pospolite ukryj 37 type_label_generichide=pospolite ukryj
40 type_label_other=inne 38 type_label_other=inne
41 mobile_menu_enable=ABP:Włącz 39 mobile_menu_enable=ABP:Włącz
42 type_label_media=audio/wideo 40 type_label_media=audio/wideo
43 mobile_menu_disable_site=ABP:Wyłącz na ?1? 41 mobile_menu_disable_site=ABP:Wyłącz na ?1?
44 elemhideGroup_title=Reguły ukrywania elementów 42 elemhideGroup_title=Reguły ukrywania elementów
45 mobile_menu_enable_site=ABP:Włącz na ?1? 43 mobile_menu_enable_site=ABP:Włącz na ?1?
46 type_label_elemhide=ukryty 44 type_label_elemhide=ukryty
47 newGroup_title=Nowa grupa filtrów 45 newGroup_title=Nowa grupa filtrów
48 default_dialog_title=Adblock Plus 46 default_dialog_title=Adblock Plus
OLDNEW
« no previous file with comments | « chrome/locale/nl/global.properties ('k') | chrome/locale/pt-BR/global.properties » ('j') | no next file with comments »

Powered by Google App Engine
This is Rietveld