Rietveld Code Review Tool
Help | Bug tracker | Discussion group | Source code

Side by Side Diff: chrome/locale/ro/global.properties

Issue 29369232: [adblockplus] Issue 3672 - Removed translations belonging to antiadblockInit.js (Closed)
Patch Set: Created Dec. 19, 2016, 3:35 p.m.
Left:
Right:
Use n/p to move between diff chunks; N/P to move between comments.
Jump to:
View unified diff | Download patch
« no previous file with comments | « chrome/locale/pt-PT/global.properties ('k') | chrome/locale/ru/global.properties » ('j') | no next file with comments »
Toggle Intra-line Diffs ('i') | Expand Comments ('e') | Collapse Comments ('c') | Show Comments Hide Comments ('s')
OLDNEW
1 no_blocking_suggestions=În pagină nu se găsește nici un element blocabil 1 no_blocking_suggestions=În pagină nu se găsește nici un element blocabil
2 action3_tooltip=Clic pentru a activa/dezactiva Adblock Plus. 2 action3_tooltip=Clic pentru a activa/dezactiva Adblock Plus.
3 notification_antiadblock_title=Ascunde mesajele direcționate?
4 type_label_script=script 3 type_label_script=script
5 filter_elemhide_nocriteria=Nu s-a specificat nici un criteriu pentru a identific a elementul pentru ascundere. 4 filter_elemhide_nocriteria=Nu s-a specificat nici un criteriu pentru a identific a elementul pentru ascundere.
6 blockingGroup_title=Reguli de blocare 5 blockingGroup_title=Reguli de blocare
7 whitelisted_tooltip=Adblock Plus este activ, dar inactiv în pagina curentă. 6 whitelisted_tooltip=Adblock Plus este activ, dar inactiv în pagina curentă.
8 type_label_ping=ping 7 type_label_ping=ping
9 type_label_stylesheet=foaie de stiluri 8 type_label_stylesheet=foaie de stiluri
10 blocked_count_tooltip=?1? din ?2? 9 blocked_count_tooltip=?1? din ?2?
11 type_label_font=corp caracter 10 type_label_font=corp caracter
12 type_label_popup=fereastră pop-up 11 type_label_popup=fereastră pop-up
13 filter_regexp_tooltip=Acest filtru este bazat pe expresii regulate sau este prea scurt pentru a fi optimizat. Prea multe astfel de filtre pot duce la încetinire a navigării. 12 filter_regexp_tooltip=Acest filtru este bazat pe expresii regulate sau este prea scurt pentru a fi optimizat. Prea multe astfel de filtre pot duce la încetinire a navigării.
14 action0_tooltip=Clic pentru a afişa meniul contextual, clic-mijloc pentru a acti va/dezactiva. 13 action0_tooltip=Clic pentru a afişa meniul contextual, clic-mijloc pentru a acti va/dezactiva.
15 whitelisted_page=Adblock Plus este inactiv pentru pagina curentă 14 whitelisted_page=Adblock Plus este inactiv pentru pagina curentă
16 remove_group_warning=Sigur doriţi să înlăturaţi acest grup? 15 remove_group_warning=Sigur doriţi să înlăturaţi acest grup?
17 action1_tooltip=Clic pentru a deschide lista elementelor blocabile, clic-mijloc pentru a activa/dezactiva. 16 action1_tooltip=Clic pentru a deschide lista elementelor blocabile, clic-mijloc pentru a activa/dezactiva.
18 type_label_xmlhttprequest=cerere XML 17 type_label_xmlhttprequest=cerere XML
19 filter_invalid_regexp=Expresie regulată invalidă 18 filter_invalid_regexp=Expresie regulată invalidă
20 active_tooltip=Adblock Plus este activ, sunt folosite ?1? abonamente şi ?2? filt re proprii. 19 active_tooltip=Adblock Plus este activ, sunt folosite ?1? abonamente şi ?2? filt re proprii.
21 type_label_document=document 20 type_label_document=document
22 type_label_object_subrequest=subcerere obiect 21 type_label_object_subrequest=subcerere obiect
23 whitelistGroup_title=Reguli excepţii 22 whitelistGroup_title=Reguli excepţii
24 disabled_tooltip=Adblock Plus este inactiv. 23 disabled_tooltip=Adblock Plus este inactiv.
25 filter_elemhide_duplicate_id=Se poate specifica doar un singur identificator de element pentru ascundere. 24 filter_elemhide_duplicate_id=Se poate specifica doar un singur identificator de element pentru ascundere.
26 type_label_object=obiect 25 type_label_object=obiect
27 filter_cssproperty_nodomain=Nici un domeniu activ specificat pentru filtrul CSS 26 filter_cssproperty_nodomain=Nici un domeniu activ specificat pentru filtrul CSS
28 action2_tooltip=Clic pentru a modifica opţiuni, clic-mijloc pentru a activa/deza ctiva. 27 action2_tooltip=Clic pentru a modifica opţiuni, clic-mijloc pentru a activa/deza ctiva.
29 type_label_subdocument=cadru (frame) 28 type_label_subdocument=cadru (frame)
30 clearStats_warning=Toate statisticile filtrelor vor fi iniţializate şi înregistr area lor va fi dezactivată. Sunteţi sigur că doriţi să continuaţi? 29 clearStats_warning=Toate statisticile filtrelor vor fi iniţializate şi înregistr area lor va fi dezactivată. Sunteţi sigur că doriţi să continuaţi?
31 filter_unknown_option=Opțiune filtru necunoscut 30 filter_unknown_option=Opțiune filtru necunoscut
32 type_label_genericblock=blocare generică 31 type_label_genericblock=blocare generică
33 notification_antiadblock_message=Acest site trimite mesaje direcționate utilizat orilor Adblock Plus. Vrei ca Adblock Plus să ascundă aceste mesaje direcționate?
34 blocked_count_addendum=(permisiuni explicite: ?1?, elemente ascunse: ?2?) 32 blocked_count_addendum=(permisiuni explicite: ?1?, elemente ascunse: ?2?)
35 subscription_invalid_location=Locaţia pentru filtre nu este validă 33 subscription_invalid_location=Locaţia pentru filtre nu este validă
36 type_label_websocket=websocket 34 type_label_websocket=websocket
37 type_label_image=imagine 35 type_label_image=imagine
38 remove_subscription_warning=Sigur doriţi să îndepărtaţi această subscriere? 36 remove_subscription_warning=Sigur doriţi să îndepărtaţi această subscriere?
39 type_label_generichide=ascundere generică 37 type_label_generichide=ascundere generică
40 type_label_other=alt element 38 type_label_other=alt element
41 mobile_menu_enable=ABP: Activează 39 mobile_menu_enable=ABP: Activează
42 type_label_media=audio-video 40 type_label_media=audio-video
43 mobile_menu_disable_site=ABP: Dezactivează pe ?1? 41 mobile_menu_disable_site=ABP: Dezactivează pe ?1?
44 elemhideGroup_title=Reguli de ascuns elemente 42 elemhideGroup_title=Reguli de ascuns elemente
45 mobile_menu_enable_site=ABP: Activează pe ?1? 43 mobile_menu_enable_site=ABP: Activează pe ?1?
46 type_label_elemhide=ascuns 44 type_label_elemhide=ascuns
47 newGroup_title=Grup de filtre nou 45 newGroup_title=Grup de filtre nou
48 default_dialog_title=Adblock Plus 46 default_dialog_title=Adblock Plus
OLDNEW
« no previous file with comments | « chrome/locale/pt-PT/global.properties ('k') | chrome/locale/ru/global.properties » ('j') | no next file with comments »

Powered by Google App Engine
This is Rietveld