Rietveld Code Review Tool
Help | Bug tracker | Discussion group | Source code

Side by Side Diff: chrome/locale/sk/global.properties

Issue 29369232: [adblockplus] Issue 3672 - Removed translations belonging to antiadblockInit.js (Closed)
Patch Set: Created Dec. 19, 2016, 3:35 p.m.
Left:
Right:
Use n/p to move between diff chunks; N/P to move between comments.
Jump to:
View unified diff | Download patch
« no previous file with comments | « chrome/locale/ru/global.properties ('k') | chrome/locale/sl/global.properties » ('j') | no next file with comments »
Toggle Intra-line Diffs ('i') | Expand Comments ('e') | Collapse Comments ('c') | Show Comments Hide Comments ('s')
OLDNEW
1 no_blocking_suggestions=Na aktuálnej stránke nie sú blokovateľné položky 1 no_blocking_suggestions=Na aktuálnej stránke nie sú blokovateľné položky
2 action3_tooltip=Kliknúť pre Otvoriť/Zavrieť Adblock Plus. 2 action3_tooltip=Kliknúť pre Otvoriť/Zavrieť Adblock Plus.
3 notification_antiadblock_title=Skryť cielené správy?
4 type_label_script=skript 3 type_label_script=skript
5 filter_elemhide_nocriteria=Žiadne kritéria neboli špecifikované pre rozpoznanie prvku na skrytie 4 filter_elemhide_nocriteria=Žiadne kritéria neboli špecifikované pre rozpoznanie prvku na skrytie
6 blockingGroup_title=Pravidlá blokovania 5 blockingGroup_title=Pravidlá blokovania
7 whitelisted_tooltip=Adblock Plus je aktívny, ale vypnutý na aktuálnej stránke. 6 whitelisted_tooltip=Adblock Plus je aktívny, ale vypnutý na aktuálnej stránke.
8 type_label_ping=ping 7 type_label_ping=ping
9 type_label_stylesheet=Štýly 8 type_label_stylesheet=Štýly
10 blocked_count_tooltip=?1? mimo ?2? 9 blocked_count_tooltip=?1? mimo ?2?
11 type_label_font=písmo 10 type_label_font=písmo
12 type_label_popup=vyskakovacie okno 11 type_label_popup=vyskakovacie okno
13 filter_regexp_tooltip=Tento filter je buď regulárny výraz alebo je príliš krátky , aby mohol byť optimalizovaný. Príliš mnoho z týchto filtrov môžu spomaliť preh liadanie. 12 filter_regexp_tooltip=Tento filter je buď regulárny výraz alebo je príliš krátky , aby mohol byť optimalizovaný. Príliš mnoho z týchto filtrov môžu spomaliť preh liadanie.
14 action0_tooltip=Kliknúť na vyvolanie kontextovej ponuky, kliknutie prostredným p re Zapnúť/Vypnúť. 13 action0_tooltip=Kliknúť na vyvolanie kontextovej ponuky, kliknutie prostredným p re Zapnúť/Vypnúť.
15 whitelisted_page=Adblock Plus bol zakázaný pre aktuálnu stránku 14 whitelisted_page=Adblock Plus bol zakázaný pre aktuálnu stránku
16 remove_group_warning=Naozaj chcete odstrániť túto skupinu? 15 remove_group_warning=Naozaj chcete odstrániť túto skupinu?
17 action1_tooltip=Kliknúť pre Otvoriť/Zavrieť blokovateľné položky, kliknutie pros tredným pre Zapnúť/Vypnúť. 16 action1_tooltip=Kliknúť pre Otvoriť/Zavrieť blokovateľné položky, kliknutie pros tredným pre Zapnúť/Vypnúť.
18 type_label_xmlhttprequest=XML požiadavka 17 type_label_xmlhttprequest=XML požiadavka
19 filter_invalid_regexp=Neplatný regulárny výraz 18 filter_invalid_regexp=Neplatný regulárny výraz
20 active_tooltip=Adblock Plus je aktívny,?1? popis filtra(ov) a ?2? vlastný filtr (e) sa používa . 19 active_tooltip=Adblock Plus je aktívny,?1? popis filtra(ov) a ?2? vlastný filtr (e) sa používa .
21 type_label_document=dokument 20 type_label_document=dokument
22 type_label_object_subrequest=podžiadosť predmetu 21 type_label_object_subrequest=podžiadosť predmetu
23 whitelistGroup_title=Výnimky pravidiel 22 whitelistGroup_title=Výnimky pravidiel
24 disabled_tooltip=Adblock Plus je vypnutý. 23 disabled_tooltip=Adblock Plus je vypnutý.
25 filter_elemhide_duplicate_id=Len jedno ID prvku na skrytie môže byť špecifikovan é 24 filter_elemhide_duplicate_id=Len jedno ID prvku na skrytie môže byť špecifikovan é
26 type_label_object=predmet 25 type_label_object=predmet
27 filter_cssproperty_nodomain=Žiadna aktívna doména nie je špecifikovaná pre filte r CSS 26 filter_cssproperty_nodomain=Žiadna aktívna doména nie je špecifikovaná pre filte r CSS
28 action2_tooltip=Kliknúť pre otvorenie nastavení, kliknutie prostredným pre Zapnú ť/Vypnúť. 27 action2_tooltip=Kliknúť pre otvorenie nastavení, kliknutie prostredným pre Zapnú ť/Vypnúť.
29 type_label_subdocument=rámec 28 type_label_subdocument=rámec
30 clearStats_warning=Toto resetuje všetky štatistiky filtrov a vypne počítadlo. Ch cete pokračovať? 29 clearStats_warning=Toto resetuje všetky štatistiky filtrov a vypne počítadlo. Ch cete pokračovať?
31 filter_unknown_option=Neznáma možnosť filtra 30 filter_unknown_option=Neznáma možnosť filtra
32 type_label_genericblock=genericky blokovať 31 type_label_genericblock=genericky blokovať
33 notification_antiadblock_message=Táto stránka bola známa zobrazením cielených sp ráv pre používateľa Adblock Plus. Chcete, aby Adblock Plus skryl cielené správy ?
34 blocked_count_addendum=(tiež biely zoznam: ?1?, skrytý: ?2?) 32 blocked_count_addendum=(tiež biely zoznam: ?1?, skrytý: ?2?)
35 subscription_invalid_location=Umiestnenie zoznamu filtrov nemá platnú URL alebo platný názov súboru. 33 subscription_invalid_location=Umiestnenie zoznamu filtrov nemá platnú URL alebo platný názov súboru.
36 type_label_websocket=websocket 34 type_label_websocket=websocket
37 type_label_image=obrázok 35 type_label_image=obrázok
38 remove_subscription_warning=Naozaj si želáte odstrániť toto povolenie? 36 remove_subscription_warning=Naozaj si želáte odstrániť toto povolenie?
39 type_label_generichide=genericky skryť 37 type_label_generichide=genericky skryť
40 type_label_other=iný 38 type_label_other=iný
41 mobile_menu_enable=ABP: Zapnúť 39 mobile_menu_enable=ABP: Zapnúť
42 type_label_media=zvuk/video 40 type_label_media=zvuk/video
43 mobile_menu_disable_site=ABP: Vypnúť na ?1? 41 mobile_menu_disable_site=ABP: Vypnúť na ?1?
44 elemhideGroup_title=Pravidlá skrytia prvkov 42 elemhideGroup_title=Pravidlá skrytia prvkov
45 mobile_menu_enable_site=ABP: Zapnúť na ?1? 43 mobile_menu_enable_site=ABP: Zapnúť na ?1?
46 type_label_elemhide=skrytý 44 type_label_elemhide=skrytý
47 newGroup_title=Nová skupina filtrov 45 newGroup_title=Nová skupina filtrov
48 default_dialog_title=Adblock Plus 46 default_dialog_title=Adblock Plus
OLDNEW
« no previous file with comments | « chrome/locale/ru/global.properties ('k') | chrome/locale/sl/global.properties » ('j') | no next file with comments »

Powered by Google App Engine
This is Rietveld