Rietveld Code Review Tool
Help | Bug tracker | Discussion group | Source code

Side by Side Diff: chrome/locale/sq/global.properties

Issue 29369232: [adblockplus] Issue 3672 - Removed translations belonging to antiadblockInit.js (Closed)
Patch Set: Created Dec. 19, 2016, 3:35 p.m.
Left:
Right:
Use n/p to move between diff chunks; N/P to move between comments.
Jump to:
View unified diff | Download patch
« no previous file with comments | « chrome/locale/sl/global.properties ('k') | chrome/locale/sr/global.properties » ('j') | no next file with comments »
Toggle Intra-line Diffs ('i') | Expand Comments ('e') | Collapse Comments ('c') | Show Comments Hide Comments ('s')
OLDNEW
1 no_blocking_suggestions=S'ka elemente bllokuese në këtë faqe 1 no_blocking_suggestions=S'ka elemente bllokuese në këtë faqe
2 action3_tooltip=Aktivizim/çaktivizo Adblock Plus. 2 action3_tooltip=Aktivizim/çaktivizo Adblock Plus.
3 notification_antiadblock_title=Fshih mesazhe në shënjestër?
4 type_label_script=skripta 3 type_label_script=skripta
5 filter_elemhide_nocriteria=Nuk ka kritere të përcaktuara për të njohur element t ë jetë fshehur 4 filter_elemhide_nocriteria=Nuk ka kritere të përcaktuara për të njohur element t ë jetë fshehur
6 blockingGroup_title=Rregullat Ad Blocking 5 blockingGroup_title=Rregullat Ad Blocking
7 whitelisted_tooltip=Adblock Plus është aktiv por i pasivizuar në këtë faqe. 6 whitelisted_tooltip=Adblock Plus është aktiv por i pasivizuar në këtë faqe.
8 type_label_ping=fishkëllimë e plumbit 7 type_label_ping=fishkëllimë e plumbit
9 type_label_stylesheet=stilet 8 type_label_stylesheet=stilet
10 blocked_count_tooltip=?1?jasht nga ?2? 9 blocked_count_tooltip=?1?jasht nga ?2?
11 type_label_font=shkronjat 10 type_label_font=shkronjat
12 type_label_popup=dritarja pop-up 11 type_label_popup=dritarja pop-up
13 filter_regexp_tooltip=Ky filtër është ose një shprehje e rregullt ose shumë i sh kurtër që të jetë i optimizuar. Shumë nga këto filtra mund të ngadalësojnë shfle timit tuaj. 12 filter_regexp_tooltip=Ky filtër është ose një shprehje e rregullt ose shumë i sh kurtër që të jetë i optimizuar. Shumë nga këto filtra mund të ngadalësojnë shfle timit tuaj.
14 action0_tooltip=Klikoni për të sjellë deri context menu, mesme-klikoni për të mu ndësuar/disable. 13 action0_tooltip=Klikoni për të sjellë deri context menu, mesme-klikoni për të mu ndësuar/disable.
15 whitelisted_page=Adblock Plus është caktivizuar për faqen e tanishme 14 whitelisted_page=Adblock Plus është caktivizuar për faqen e tanishme
16 remove_group_warning=doni me verte ta hiqni kete grup? 15 remove_group_warning=doni me verte ta hiqni kete grup?
17 action1_tooltip=Kliko për të hapur / artikuj blockable, mesme-klikoni për të mun dësuar / disable. 16 action1_tooltip=Kliko për të hapur / artikuj blockable, mesme-klikoni për të mun dësuar / disable.
18 type_label_xmlhttprequest=kerkimi për XML 17 type_label_xmlhttprequest=kerkimi për XML
19 active_tooltip=Adblock Plus është aktivizuar, ?1? abonim filter (s) dhe ?2? filt er custom (s) në përdorim. 18 active_tooltip=Adblock Plus është aktivizuar, ?1? abonim filter (s) dhe ?2? filt er custom (s) në përdorim.
20 type_label_document=dokumenti 19 type_label_document=dokumenti
21 type_label_object_subrequest=objekti subrequest 20 type_label_object_subrequest=objekti subrequest
22 whitelistGroup_title=Rregullat përjashtim 21 whitelistGroup_title=Rregullat përjashtim
23 disabled_tooltip=Adblock Plus është ç'aktiv. 22 disabled_tooltip=Adblock Plus është ç'aktiv.
24 filter_elemhide_duplicate_id=Vetëm një ID e elementit të jetë fshehur mund të sp ecifikohet 23 filter_elemhide_duplicate_id=Vetëm një ID e elementit të jetë fshehur mund të sp ecifikohet
25 type_label_object=objekti 24 type_label_object=objekti
26 filter_cssproperty_nodomain=Asnjë domain aktiv specifikuar për CSS filtër pronës 25 filter_cssproperty_nodomain=Asnjë domain aktiv specifikuar për CSS filtër pronës
27 action2_tooltip=Kliko për të hapur preferencat, mesme-klikoni për të mundësuar / disable. 26 action2_tooltip=Kliko për të hapur preferencat, mesme-klikoni për të mundësuar / disable.
28 type_label_subdocument=ndarja 27 type_label_subdocument=ndarja
29 clearStats_warning=Kjo do të rivendos të gjitha filtrat dhe te caktivizoje filtr at hits. A doni për të vazhduar? 28 clearStats_warning=Kjo do të rivendos të gjitha filtrat dhe te caktivizoje filtr at hits. A doni për të vazhduar?
30 type_label_genericblock=bllok gjenerik 29 type_label_genericblock=bllok gjenerik
31 notification_antiadblock_message=Kjo faqe ka qenë i njohur për të treguar mesazh e në shënjestër për përdoruesit Adblock Plus. A doni Adblock Plus për të fshehur mesazhet në shënjestër?
32 blocked_count_addendum=(whitelisted gjithashtu: ?1?, fshehur: ?2?) 30 blocked_count_addendum=(whitelisted gjithashtu: ?1?, fshehur: ?2?)
33 subscription_invalid_location=Filtrat ne liste nuk kane asnjë URL të vlefshme dh e as një emër i vlefshëm file. 31 subscription_invalid_location=Filtrat ne liste nuk kane asnjë URL të vlefshme dh e as një emër i vlefshëm file.
34 type_label_image=figura 32 type_label_image=figura
35 remove_subscription_warning=Doni me verte ra hiqni kete subscripion? 33 remove_subscription_warning=Doni me verte ra hiqni kete subscripion?
36 type_label_generichide=fshi gjenerik 34 type_label_generichide=fshi gjenerik
37 type_label_other=tjera 35 type_label_other=tjera
38 mobile_menu_enable=ABP: Mbroj 36 mobile_menu_enable=ABP: Mbroj
39 type_label_media=zë/video 37 type_label_media=zë/video
40 mobile_menu_disable_site=ABP: Caktivizo ?1? 38 mobile_menu_disable_site=ABP: Caktivizo ?1?
41 elemhideGroup_title=Rregullat e elementeve te fshehura 39 elemhideGroup_title=Rregullat e elementeve te fshehura
42 mobile_menu_enable_site=ABP: Aktivizo ?1? 40 mobile_menu_enable_site=ABP: Aktivizo ?1?
43 type_label_elemhide=fshehur 41 type_label_elemhide=fshehur
44 newGroup_title=Grup filtrash i ri 42 newGroup_title=Grup filtrash i ri
45 default_dialog_title=Adblock Plus 43 default_dialog_title=Adblock Plus
OLDNEW
« no previous file with comments | « chrome/locale/sl/global.properties ('k') | chrome/locale/sr/global.properties » ('j') | no next file with comments »

Powered by Google App Engine
This is Rietveld