Rietveld Code Review Tool
Help | Bug tracker | Discussion group | Source code

Side by Side Diff: chrome/locale/sv-SE/global.properties

Issue 29369232: [adblockplus] Issue 3672 - Removed translations belonging to antiadblockInit.js (Closed)
Patch Set: Created Dec. 19, 2016, 3:35 p.m.
Left:
Right:
Use n/p to move between diff chunks; N/P to move between comments.
Jump to:
View unified diff | Download patch
« no previous file with comments | « chrome/locale/sr/global.properties ('k') | chrome/locale/th/global.properties » ('j') | no next file with comments »
Toggle Intra-line Diffs ('i') | Expand Comments ('e') | Collapse Comments ('c') | Show Comments Hide Comments ('s')
OLDNEW
1 no_blocking_suggestions=Det finns inget att blockera på denna sida 1 no_blocking_suggestions=Det finns inget att blockera på denna sida
2 action3_tooltip=Klicka för att slå på/av Adblock Plus. 2 action3_tooltip=Klicka för att slå på/av Adblock Plus.
3 notification_antiadblock_title=Göm riktade budskap?
4 type_label_script=skript 3 type_label_script=skript
5 filter_elemhide_nocriteria=Inga villkor för att gömma element har uppfyllts 4 filter_elemhide_nocriteria=Inga villkor för att gömma element har uppfyllts
6 blockingGroup_title=Reklamblockeringsregler 5 blockingGroup_title=Reklamblockeringsregler
7 whitelisted_tooltip=Adblock Plus är på, men inaktiverat för denna sida. 6 whitelisted_tooltip=Adblock Plus är på, men inaktiverat för denna sida.
8 type_label_ping=pinga 7 type_label_ping=pinga
9 type_label_stylesheet=formatmall 8 type_label_stylesheet=formatmall
10 blocked_count_tooltip=?1? av ?2? 9 blocked_count_tooltip=?1? av ?2?
11 type_label_font=teckensnitt 10 type_label_font=teckensnitt
12 type_label_popup=popupfönster 11 type_label_popup=popupfönster
13 filter_regexp_tooltip=Detta filter är ett reguljärt uttryck eller för kort för o ptimal funktion. För många av dessa filter kan göra din surfning långsam. 12 filter_regexp_tooltip=Detta filter är ett reguljärt uttryck eller för kort för o ptimal funktion. För många av dessa filter kan göra din surfning långsam.
14 action0_tooltip=Klicka för att ta upp sammanhangsmeny, mittenklicka för att slå på/av. 13 action0_tooltip=Klicka för att ta upp sammanhangsmeny, mittenklicka för att slå på/av.
15 whitelisted_page=Adblock Plus är inaktiverat för denna sida 14 whitelisted_page=Adblock Plus är inaktiverat för denna sida
16 remove_group_warning=Vill du verkligen radera denna grupp? 15 remove_group_warning=Vill du verkligen radera denna grupp?
17 action1_tooltip=Klicka för att öppna/stänga listan med blockerbara objekt, mitte nklicka för att slå på/av. 16 action1_tooltip=Klicka för att öppna/stänga listan med blockerbara objekt, mitte nklicka för att slå på/av.
18 type_label_xmlhttprequest=XML-förfrågan 17 type_label_xmlhttprequest=XML-förfrågan
19 filter_invalid_regexp=Ogiltigt reguljärt uttryck 18 filter_invalid_regexp=Ogiltigt reguljärt uttryck
20 active_tooltip=Adblock Plus är aktiverat, ?1? filterprenumeration(er) och ?2? eg na filter används. 19 active_tooltip=Adblock Plus är aktiverat, ?1? filterprenumeration(er) och ?2? eg na filter används.
21 type_label_document=dokument 20 type_label_document=dokument
22 type_label_object_subrequest=objektunderförfrågan 21 type_label_object_subrequest=objektunderförfrågan
23 whitelistGroup_title=Undantagsregler 22 whitelistGroup_title=Undantagsregler
24 disabled_tooltip=Adblock Plus är av. 23 disabled_tooltip=Adblock Plus är av.
25 filter_elemhide_duplicate_id=Endast ett ID får anges för elementet som skall döl jas 24 filter_elemhide_duplicate_id=Endast ett ID får anges för elementet som skall döl jas
26 type_label_object=objekt 25 type_label_object=objekt
27 filter_cssproperty_nodomain=Ingen aktiv domän angiven för CSS-egenskapsfilter 26 filter_cssproperty_nodomain=Ingen aktiv domän angiven för CSS-egenskapsfilter
28 action2_tooltip=Klicka för att öppna inställningarna, mittenklicka för att slå p å/av . 27 action2_tooltip=Klicka för att öppna inställningarna, mittenklicka för att slå p å/av .
29 type_label_subdocument=ram 28 type_label_subdocument=ram
30 clearStats_warning=Detta kommer att återställa all filterträffstatistik och inak tivera räkning av filterträffar. Vill du fortsätta? 29 clearStats_warning=Detta kommer att återställa all filterträffstatistik och inak tivera räkning av filterträffar. Vill du fortsätta?
31 filter_unknown_option=Okänt filteralternativ 30 filter_unknown_option=Okänt filteralternativ
32 type_label_genericblock=generella blockeringar 31 type_label_genericblock=generella blockeringar
33 notification_antiadblock_message=Denna webbplats har varit känt för att visa rik tade budskap till Adblock Plus användare. Vill du Adblock Plus att dölja riktade budskap?
34 blocked_count_addendum=(undantagna: ?1?, dolda: ?2?) 32 blocked_count_addendum=(undantagna: ?1?, dolda: ?2?)
35 subscription_invalid_location=Platsen du angivit är antingen ogiltig eller så ha r du angivit ett felaktigt filnamn. 33 subscription_invalid_location=Platsen du angivit är antingen ogiltig eller så ha r du angivit ett felaktigt filnamn.
36 type_label_image=bild 34 type_label_image=bild
37 remove_subscription_warning=Vill du verkligen ta bort denna prenumeration? 35 remove_subscription_warning=Vill du verkligen ta bort denna prenumeration?
38 type_label_generichide=dölj generellt 36 type_label_generichide=dölj generellt
39 type_label_other=annan 37 type_label_other=annan
40 mobile_menu_enable=ABP: Aktivera 38 mobile_menu_enable=ABP: Aktivera
41 type_label_media=ljud/video 39 type_label_media=ljud/video
42 mobile_menu_disable_site=ABP: Inaktivera för ?1? 40 mobile_menu_disable_site=ABP: Inaktivera för ?1?
43 elemhideGroup_title=Elementdöljningsregler 41 elemhideGroup_title=Elementdöljningsregler
44 mobile_menu_enable_site=ABP: Aktivera för ?1? 42 mobile_menu_enable_site=ABP: Aktivera för ?1?
45 type_label_elemhide=dold 43 type_label_elemhide=dold
46 newGroup_title=Ny filtergrupp 44 newGroup_title=Ny filtergrupp
47 default_dialog_title=Adblock Plus 45 default_dialog_title=Adblock Plus
OLDNEW
« no previous file with comments | « chrome/locale/sr/global.properties ('k') | chrome/locale/th/global.properties » ('j') | no next file with comments »

Powered by Google App Engine
This is Rietveld