Rietveld Code Review Tool
Help | Bug tracker | Discussion group | Source code

Side by Side Diff: chrome/locale/tr/global.properties

Issue 29369232: [adblockplus] Issue 3672 - Removed translations belonging to antiadblockInit.js (Closed)
Patch Set: Created Dec. 19, 2016, 3:35 p.m.
Left:
Right:
Use n/p to move between diff chunks; N/P to move between comments.
Jump to:
View unified diff | Download patch
« no previous file with comments | « chrome/locale/th/global.properties ('k') | chrome/locale/uk/global.properties » ('j') | no next file with comments »
Toggle Intra-line Diffs ('i') | Expand Comments ('e') | Collapse Comments ('c') | Show Comments Hide Comments ('s')
OLDNEW
1 no_blocking_suggestions=Bakılan sayfada engellenebilecek bir öğe bulunmuyor 1 no_blocking_suggestions=Bakılan sayfada engellenebilecek bir öğe bulunmuyor
2 action3_tooltip=Adblock Plus'ı etkinleştirmek ya da etkisizleştirmek için orta d üğmeye tıklayın. 2 action3_tooltip=Adblock Plus'ı etkinleştirmek ya da etkisizleştirmek için orta d üğmeye tıklayın.
3 notification_antiadblock_title=Hedeflenen iletileri gizlemek istiyor musunuz?
4 type_label_script=betik 3 type_label_script=betik
5 filter_elemhide_nocriteria=Gizlenecek bileşeni anlamak için hiçbir ölçüt belirti lmedi 4 filter_elemhide_nocriteria=Gizlenecek bileşeni anlamak için hiçbir ölçüt belirti lmedi
6 blockingGroup_title=Reklam engelleme kuralları 5 blockingGroup_title=Reklam engelleme kuralları
7 whitelisted_tooltip=Adblock Plus etkin, ancak bu sayfada devre dışı. 6 whitelisted_tooltip=Adblock Plus etkin, ancak bu sayfada devre dışı.
8 type_label_ping=gecikme 7 type_label_ping=gecikme
9 type_label_stylesheet=biçem yaprağı 8 type_label_stylesheet=biçem yaprağı
10 blocked_count_tooltip=toplamda ?1?, sayfada ?2? 9 blocked_count_tooltip=toplamda ?1?, sayfada ?2?
11 type_label_font=yazıtipi 10 type_label_font=yazıtipi
12 type_label_popup=açılır pencere 11 type_label_popup=açılır pencere
13 filter_regexp_tooltip=Süzgeç ya düzenli ifade ya da en iyileştirmek için çok kıs a. Bu süzgeçlerden çok fazlası, taramanızı yavaşlatabilir. 12 filter_regexp_tooltip=Süzgeç ya düzenli ifade ya da en iyileştirmek için çok kıs a. Bu süzgeçlerden çok fazlası, taramanızı yavaşlatabilir.
14 action0_tooltip=İçerik menüsünü açmak için tıklayın; etkinleştirmek ya da etkisi zleştirmek için orta düğmeye tıklayın. 13 action0_tooltip=İçerik menüsünü açmak için tıklayın; etkinleştirmek ya da etkisi zleştirmek için orta düğmeye tıklayın.
15 whitelisted_page=Adblock Plus bakılan sayfa için devre dışı bırakıldı 14 whitelisted_page=Adblock Plus bakılan sayfa için devre dışı bırakıldı
16 remove_group_warning=Bu grubu kaldırmayı gerçekten istiyor musunuz? 15 remove_group_warning=Bu grubu kaldırmayı gerçekten istiyor musunuz?
17 action1_tooltip=Engellenebilir öğeleri açmak ya da kapatmak için tıklayın; etkin leştirmek ya da etkisizleştirmek için orta düğmeye tıklayın. 16 action1_tooltip=Engellenebilir öğeleri açmak ya da kapatmak için tıklayın; etkin leştirmek ya da etkisizleştirmek için orta düğmeye tıklayın.
18 type_label_xmlhttprequest=XML isteği 17 type_label_xmlhttprequest=XML isteği
19 filter_invalid_regexp=Geçersiz düzenli ifade 18 filter_invalid_regexp=Geçersiz düzenli ifade
20 active_tooltip=Adblock Plus devrede ve ?1? süzgeç aboneliği ile ?2? özel süzgeç kullanıyor. 19 active_tooltip=Adblock Plus devrede ve ?1? süzgeç aboneliği ile ?2? özel süzgeç kullanıyor.
21 type_label_document=belge 20 type_label_document=belge
22 type_label_object_subrequest=nesne alt isteği 21 type_label_object_subrequest=nesne alt isteği
23 whitelistGroup_title=Ayrıcalık kuralları 22 whitelistGroup_title=Ayrıcalık kuralları
24 disabled_tooltip=Adblock Plus etkin değil. 23 disabled_tooltip=Adblock Plus etkin değil.
25 filter_elemhide_duplicate_id=Gizlenecek sadece bir bileşen kimliği belirtilebili r 24 filter_elemhide_duplicate_id=Gizlenecek sadece bir bileşen kimliği belirtilebili r
26 type_label_object=nesne 25 type_label_object=nesne
27 filter_cssproperty_nodomain=CSS özellik süzgeci için etkin bir alan adı seçilmed i 26 filter_cssproperty_nodomain=CSS özellik süzgeci için etkin bir alan adı seçilmed i
28 action2_tooltip=Tercihler penceresini açmak için tıklayın; etkinleştirmek ya da etkisizleştirmek için orta düğmeye tıklayın. 27 action2_tooltip=Tercihler penceresini açmak için tıklayın; etkinleştirmek ya da etkisizleştirmek için orta düğmeye tıklayın.
29 type_label_subdocument=çerçeve 28 type_label_subdocument=çerçeve
30 clearStats_warning=Bu hareket isabet istatistiklerinin sıfırlanması ve artık ist atistik tutulmamasıyla sonuçlanacak. Devam etmek istiyor musunuz? 29 clearStats_warning=Bu hareket isabet istatistiklerinin sıfırlanması ve artık ist atistik tutulmamasıyla sonuçlanacak. Devam etmek istiyor musunuz?
31 filter_unknown_option=Bilinmeyen süzme seçeneği 30 filter_unknown_option=Bilinmeyen süzme seçeneği
32 type_label_genericblock=genel engelleme 31 type_label_genericblock=genel engelleme
33 notification_antiadblock_message=Bu site Adblock Plus kullanıcılarını hedef alan iletiler göstermesiyle bilinir. Adblock Plus'ın hedeflenen iletileri gizlemesin i istiyor musunuz?
34 blocked_count_addendum=(ayrıca ?1? tane ak listede, ?2? tane gizli) 32 blocked_count_addendum=(ayrıca ?1? tane ak listede, ?2? tane gizli)
35 subscription_invalid_location=Dosya listesi konumu ne düzgün bir URL ne de düzgü n bir ada sahip. 33 subscription_invalid_location=Dosya listesi konumu ne düzgün bir URL ne de düzgü n bir ada sahip.
36 type_label_websocket=web soketi 34 type_label_websocket=web soketi
37 type_label_image=resim 35 type_label_image=resim
38 remove_subscription_warning=Gerçekten abonelikten çıkmak istiyor musunuz? 36 remove_subscription_warning=Gerçekten abonelikten çıkmak istiyor musunuz?
39 type_label_generichide=genel gizleme 37 type_label_generichide=genel gizleme
40 type_label_other=diğer 38 type_label_other=diğer
41 mobile_menu_enable=ABP: Etkinleştir 39 mobile_menu_enable=ABP: Etkinleştir
42 type_label_media=ses/görüntü 40 type_label_media=ses/görüntü
43 mobile_menu_disable_site=ABP: ?1? sitesinde etkisizleştirilsin mi? 41 mobile_menu_disable_site=ABP: ?1? sitesinde etkisizleştirilsin mi?
44 elemhideGroup_title=Öğe gizleme kuralları 42 elemhideGroup_title=Öğe gizleme kuralları
45 mobile_menu_enable_site=ABP: ?1? sitesinde etkinleştirilsin mi? 43 mobile_menu_enable_site=ABP: ?1? sitesinde etkinleştirilsin mi?
46 type_label_elemhide=gizli 44 type_label_elemhide=gizli
47 newGroup_title=Yeni süzgeç öbeği 45 newGroup_title=Yeni süzgeç öbeği
48 default_dialog_title=Adblock Plus 46 default_dialog_title=Adblock Plus
OLDNEW
« no previous file with comments | « chrome/locale/th/global.properties ('k') | chrome/locale/uk/global.properties » ('j') | no next file with comments »

Powered by Google App Engine
This is Rietveld