Rietveld Code Review Tool
Help | Bug tracker | Discussion group | Source code

Side by Side Diff: _locales/ca/store.description

Issue 29613555: Noissue - Purge orphaned store.description (Closed) Base URL: https://hg.adblockplus.org/adblockpluschrome/file/a6d5e9202eb4
Patch Set: Created Nov. 21, 2017, 8:56 a.m.
Left:
Right:
Use n/p to move between diff chunks; N/P to move between comments.
Jump to:
View unified diff | Download patch
« no previous file with comments | « _locales/bn/store.description ('k') | _locales/cs/store.description » ('j') | no next file with comments »
Toggle Intra-line Diffs ('i') | Expand Comments ('e') | Collapse Comments ('c') | Show Comments Hide Comments ('s')
OLDNEW
(Empty)
1 {
2 "store.description": {
3 "message": "Adblock Plus bloca tots els anuncis molestos, i ajuda als llocs web perquè permet els anuncis no obtrusius (per defecte).\n\nGaudiu d'una navega ció sense anuncis molestos omplint la pantalla! L'Adblock Plus per a Google Chro me bloca:\n\n· Bàners\n· Anuncis de vídeo al YouTube\n· Anuncis al Facebook\n· F inestres emergents\n· Tots els altres anuncis obtrusius\n\nAdblock Plus és l'ext ensió de navegador més popular del món, i és utilitzada per milions d'usuaris ar reu del món. És un projecte de codi obert dirigit per la comunitat, i centenars de voluntaris estan contribuint a l'èxit d'Adblock Plus per assegurar-se que tot s els anuncis molestos es bloquin automaticament.\n\nNota: En instal·lar Adblock Plus per a Chrome, el navegador mostra alerta que Adblock Plus té accés a l'his torial i les dades de navegació. Aquest és un missatge estàndard, nosaltres MAI recollim cap informació!\n\nRecentment, la comunitat d'Adblock Plus ha introduït la iniciativa d'Anuncis Acceptables. Permetent alguns anuncis petits i estàtics , esteu ajudant als llocs web que necessiten anuncis però trien fer-ho de manera no intrusiva. Aquesta característica es pot deshabilitar en qualsevol moment. V isiteu https://adblockplus.org/en/acceptable-ads per a més informació.\n\n****** *****\nRelease announcements and changelogs can be found here: http://adblockplu s.org/releases/\n\nProblems? Try restarting Chrome and/or clicking \"Update now\ " in the Adblock Plus Options.\n\nFound a bug? We are aware of some issues: http ://adblockplus.org/en/known-issues-chrome. If you found more or need help, visit our forum: https://adblockplus.org/forum/viewforum.php?f=10.\n\n*************\n Feeling adventurous? Try out a development build to always get the latest featur es of Chrome Adblock Plus: http://adblockplus.org/en/development-builds (updated separately, independent settings).\n"
4 }
5 }
OLDNEW
« no previous file with comments | « _locales/bn/store.description ('k') | _locales/cs/store.description » ('j') | no next file with comments »

Powered by Google App Engine
This is Rietveld