Rietveld Code Review Tool
Help | Bug tracker | Discussion group | Source code

Side by Side Diff: _locales/cs/store.description

Issue 29613555: Noissue - Purge orphaned store.description (Closed) Base URL: https://hg.adblockplus.org/adblockpluschrome/file/a6d5e9202eb4
Patch Set: Created Nov. 21, 2017, 8:56 a.m.
Left:
Right:
Use n/p to move between diff chunks; N/P to move between comments.
Jump to:
View unified diff | Download patch
« no previous file with comments | « _locales/ca/store.description ('k') | _locales/da/store.description » ('j') | no next file with comments »
Toggle Intra-line Diffs ('i') | Expand Comments ('e') | Collapse Comments ('c') | Show Comments Hide Comments ('s')
OLDNEW
(Empty)
1 {
2 "store.description": {
3 "message": "Adblock Plus blokuje všechny otravné reklamy a podporuje webové stránky tím, že ve výchozím nastavení neblokuje nevtíravé reklamy (konfigurovate lné).\n\nUžívejte si prohlížení webu bez obtěžujících reklam zaplňujících vaši o brazovku! Adblock Plus pro Google Chrome blokuje:\n\n· Bannery\n· Video reklamy na YouTube\n· Reklamy na Facebooku\n· Vyskakovací okna\n· Všechny ostatní obtěžu jící reklamy\n\nAdblock Plus je nejoblíbenějším rozšířením prohlížeče na světě a používají ho miliony uživatelů po celém světě. Jedná se o open source projekt ř ízený komunitou a stovky dobrovolníků se podílejí na úspěchu Adblock Plus, aby b yly automaticky blokovány všechny otravné reklamy.\n\nUpozornění: Při instalaci Adblocku Plus pro Chrome váš prohlížeč zobrazí varování, že Adblock Plus pro Chr ome má přístup k vaší historii prohlížení a datům. Jedná se o standardní zprávu, NIKDY neshromažďujeme žádné informace!\n\nNedávno komunita Adblock Plus předsta vila iniciativu Přijatelných reklam. Povolením některých malých a statických rek lam podporujete webové stránky, které jsou závislé na reklamě, ale zvolily si ji dělat nerušivým způsobem. Tato funkce se dá kdykoliv zakázat. Přejděte na http: //adblockplus.org/en/acceptable-ads (anglicky), abyste zjistili více.\n\n******* ****\nOznámení o vydání a seznamy změn naleznete zde: http://adblockplus.org/rel eases/ (anglicky)\n\nProblémy? Zkuste restartovat Chrome a/nebo kliknout na \"Ak tualizovat nyní\" v nastavení Adblock Plus.\n\nNalezli jste chybu? Jsme si vědom i některých problémů: http://adblockplus.org/en/known-issues-chrome (anglicky). Pokud naleznete další nebo potřebujete pomoct, navštivte naše fórum: https://adb lockplus.org/forum/viewforum.php?f=10 (anglicky) .\n\n*************\nMáte dobrod ružnou náladu? Vyzkoušejte vývojové sestavení, abyste získali vždy ty nejnovější funkce Adblock Plus pro Chrome: http://adblockplus.org/en/development-builds (a nglicky) (aktualizováno samostatně, nezávislé nastavení).\n"
4 }
5 }
OLDNEW
« no previous file with comments | « _locales/ca/store.description ('k') | _locales/da/store.description » ('j') | no next file with comments »

Powered by Google App Engine
This is Rietveld