Rietveld Code Review Tool
Help | Bug tracker | Discussion group | Source code

Side by Side Diff: _locales/fil/store.description

Issue 29613555: Noissue - Purge orphaned store.description (Closed) Base URL: https://hg.adblockplus.org/adblockpluschrome/file/a6d5e9202eb4
Patch Set: Created Nov. 21, 2017, 8:56 a.m.
Left:
Right:
Use n/p to move between diff chunks; N/P to move between comments.
Jump to:
View unified diff | Download patch
« no previous file with comments | « _locales/fi/store.description ('k') | _locales/fr/store.description » ('j') | no next file with comments »
Toggle Intra-line Diffs ('i') | Expand Comments ('e') | Collapse Comments ('c') | Show Comments Hide Comments ('s')
OLDNEW
(Empty)
1 {
2 "store.description": {
3 "message": "Ang Adlock Plus ay naghaharang ng Hindi kanais - nais na ads, at sumusoporta sa mga websites sa pamamagitan ng hindi pagharang sa mga malumanay na ads(maaring baguhin ang setting na ito).\n\nIkatuwa ang paggamit ng web ng hi ndi nakikita ang mga nakakairitang mga ads sa inyong screen! Ang Adblock Plus pa ra sa Google Chrome ay hinaharang ang mga sumusunod:\n\n· Banners\n· YouTube vid eo ads\n· Facebook advertisements\n· Pop-ups\n· At iba pang mga hindi kanais - n ais na ads\n\nAng Adblock Plus ay ang pinaka popular na browser extension sa mun do, at ginagamit ng milyon-milyon. Ito ay binubuo ng komunidad para sa isang pro ject na maaaring gamitin ng lahat ng libre, at daan-daang boluntaryo na nag amba g-ambag para sa tagumpay ng Adblock Plus na sinisiguradong mahaharang ang mga hi ndi kanais-nais na ads.\n\nPakiusap: Kapag i-install ang Adblock Plus para sa Ch rome, ang inyong browser ay maglalabas ng mensahe na ang Adblock Plus ay magkaka roon ng pahintulot sa iyong browsing history at data. Ito ay isang istandard na mensahe, at kami ay HINDI mangongolekta ng kahit anong impormasyon!\n\nKamakaila n lang, ipinakilala ng komunidad ng Adblock Plus ang Acceptable Initiative. Sa p agpapahintulot sa mga ilang maliit na ads, sinusuportahan mo na ang mga websites na umaasa sa advertising ngunit hindi sa hindi kanais-nais na paraan. Ang katan gian na ito ay maaaring ihinto sa kahit na anong oras. Pumunta sa http://adblock plus.org/en/acceptable-ads para sa iba pang mga impormasyon.\n\n***********\nAng mga anunsyo sa mga pagbabago ng Adblock Plus ay makikita dito: http://adblockpl us.org/releases/\n\nProblema? Subukang ulitin ang Chrome o pindutin ang \"Update now\" sa Adblock Plus Options.\n\nMay nakitang bug? Kami ay may kaalaman tungko l dito:http://adblockplus.org/en/known-issues-chrome. Kung may nakita kang hindi pa namin nalalaman, o kailangan ng tulong ukol dito, bumisita sa aming forum: h ttps://adblockplus.org/forum/viewforum.php?f=10.\n\n*************\nAdventorous k a ba? Subukan ang development build para palaging makakuha ng pinaka bagong tamp ok ng Adblock Plus para sa Chrome: http://adblockplus.org/en/development-builds (nagbabago ng hiwalay, may sariling settings)."
4 }
5 }
OLDNEW
« no previous file with comments | « _locales/fi/store.description ('k') | _locales/fr/store.description » ('j') | no next file with comments »

Powered by Google App Engine
This is Rietveld