Rietveld Code Review Tool
Help | Bug tracker | Discussion group | Source code

Side by Side Diff: _locales/nb/store.description

Issue 29613555: Noissue - Purge orphaned store.description (Closed) Base URL: https://hg.adblockplus.org/adblockpluschrome/file/a6d5e9202eb4
Patch Set: Created Nov. 21, 2017, 8:56 a.m.
Left:
Right:
Use n/p to move between diff chunks; N/P to move between comments.
Jump to:
View unified diff | Download patch
« no previous file with comments | « _locales/ms/store.description ('k') | _locales/nl/store.description » ('j') | no next file with comments »
Toggle Intra-line Diffs ('i') | Expand Comments ('e') | Collapse Comments ('c') | Show Comments Hide Comments ('s')
OLDNEW
(Empty)
1 {
2 "store.description": {
3 "message": "Adblock Plus blokkerer alle påtrengende annonser, og støtter net tsider ved å tillate ikke-påtrengende annonser som standard. (Du kan også velge å blokkere alle annonser).\n\nVær på internett uten påtrengende annonser på skje rmen! Adblock Plus til Google Chrome blokkerer:\n\n· Bannere\n· Videoannonser på YouTube\n· Reklame på Facebook\n· Sprettoppvinduer\n· Alle andre irriterende an nonser\n\nAdblock Plus er den mest populære nettleserutvidelsen i verden, og bru kes av flere millioner mennesker. Adblock Plus drives på dugnad, og flere hundre frivillige bidrar til at alle irriterende annonser blir blokkert.\n\nNår du ins talleerer Adblock Plus i Chrome, får du en advarsel om at Adblock Plus har tilga ng til nettleserhistorikk og nettleserdata. Det er en standardbeskjed, og vi sam ler ALDRI inn informasjon.\n\nAdblock Plus-fellesskapet lanserte nylig Acceptabl e Ads-prosjektet. Ved å tillate enkelte små og statiske annonser, støtter du net tsider som finansieres av reklame, men som velger å gjøre det på en ikke-påtreng ende måte. Du kan skru av Acceptable Ads når som helst. Gå til http://adblockplu s.org/en/acceptable-ads for mer informasjon.\n\n***********\n\nInformasjon om ny e utgaver og endringslogger ligger her: http://adblockplus.org/releases/\n\nHar du problemer? Prøv å starte Chrome på nytt og/eller trykke på \"Oppdater nå\" i valgmenyen til Adblock Plus.\n\nHar du funnet en feil? Vi er klar over enkelte p roblemer: http://adblockplus.org/en/known-issues-chrome. Hvis du har funnet fler e feil eller trenger hjelp, kan du besøke forumet vårt: https://adblockplus.org/ forum/viewforum.php?f=10.\n\n*************\n\nKjenner du deg eventyrlysten? Prøv utviklerutgaven vår for å alltid ha tilgang til de nyeste funksjonene i Chrome- utgaven til Adblock Plus: http://adblockplus.org/en/development-builds (oppdate res uavhengig av standardutgaven, og har selvstendige innstillinger.).\n"
4 }
5 }
OLDNEW
« no previous file with comments | « _locales/ms/store.description ('k') | _locales/nl/store.description » ('j') | no next file with comments »

Powered by Google App Engine
This is Rietveld