Rietveld Code Review Tool
Help | Bug tracker | Discussion group | Source code

Side by Side Diff: _locales/pl/store.description

Issue 29613555: Noissue - Purge orphaned store.description (Closed) Base URL: https://hg.adblockplus.org/adblockpluschrome/file/a6d5e9202eb4
Patch Set: Created Nov. 21, 2017, 8:56 a.m.
Left:
Right:
Use n/p to move between diff chunks; N/P to move between comments.
Jump to:
View unified diff | Download patch
« no previous file with comments | « _locales/nl/store.description ('k') | _locales/pt_BR/store.description » ('j') | no next file with comments »
Toggle Intra-line Diffs ('i') | Expand Comments ('e') | Collapse Comments ('c') | Show Comments Hide Comments ('s')
OLDNEW
(Empty)
1 {
2 "store.description": {
3 "message": "Adblock Plus blokuje wszystkie irytujące reklamy, ale wspiera wi tryny zawierające nienatarczywe reklamy domyślnie nie blokując ich (konfigurowan e).\n\nSurfuj po sieci bez irytujących reklam zaśmiecających ekran! Adblock Plus dla Google Chrome blokuje:\n\n· Banery\n· Reklamy wideo na YouTube\n· Reklamy n a Facebooku\n· Wyskakujące okna\n· Wszystkie inne irytujące reklamy\n\nAdblock P lus jest najpopularniejszym na świecie dodatkiem dla przeglądarek internetowych i jest używany przez miliony użytkowników na całym świecie. Jest to projekt open source oparty na społeczności i setki wolontariuszy przyczyniają się do sukcesu Adblock Plusa, dzięki czemu wszystkie denerwujące reklamy są automatycznie blok owane.\n\nInformacja. W trakcie instalacji w przeglądarce Chrome zostanie wyświe tlone ostrzeżenie, że Adblock Plus ma dostęp do twojej historii przeglądania i d anych. Jest to standardowa informacja generowana przez Chrome. My NIGDY nie zbie ramy żadnych informacji!\n\nOstatnio społeczność Adblock Plusa wprowadziła inicj atywę akceptowalnych reklam (Acceptable Ads), zezwalając na wyświetlanie niewiel kich statycznych reklam, by wspierać strony internetowe wyświetlające reklamy, a le tylko te, które robią to w nienatarczywy sposób. Funkcję te można w każdej ch wili wyłączyć. Więcej informacji znajdziesz na stronie: http://adblockplus.org/e n/acceptable-ads.\n\n***********\nInformacje o wydaniu i dokonanych zmianach zna jduje się na stronie: http://adblockplus.org/releases/\n\nMasz problemy? Spróbuj ponownie uruchomić Chrome i w ustawieniach Adblock Plusa kliknij „Aktualizuj te raz”.\n\nZnalazłeś/znalazłaś błąd? Wiemy o kilku problemach występujących w prze glądarce Chrome: http://adblockplus.org/en/known-issues-chrome. Jeśli znajdziesz , jakiś inny błąd lub potrzebujesz pomocy, zajrzyj na nasze forum: https://adblo ckplus.org/forum/viewforum.php?f=10.\n\n*************\nJesteś żądny/żądna przygó d? Wypróbuj wersję rozwojową Adblock Plusa, w której znajdziesz funkcje, które z najdą się w wydaniu finalnym w niedalekiej przyszłości: http://adblockplus.org/e n/development-builds. Wersje te są aktualizowane oddzielnym kanałem i mają nieza leżne ustawienia.\n"
4 }
5 }
OLDNEW
« no previous file with comments | « _locales/nl/store.description ('k') | _locales/pt_BR/store.description » ('j') | no next file with comments »

Powered by Google App Engine
This is Rietveld