Rietveld Code Review Tool
Help | Bug tracker | Discussion group | Source code

Side by Side Diff: _locales/sk/store.description

Issue 29613555: Noissue - Purge orphaned store.description (Closed) Base URL: https://hg.adblockplus.org/adblockpluschrome/file/a6d5e9202eb4
Patch Set: Created Nov. 21, 2017, 8:56 a.m.
Left:
Right:
Use n/p to move between diff chunks; N/P to move between comments.
Jump to:
View unified diff | Download patch
« no previous file with comments | « _locales/ru/store.description ('k') | _locales/sl/store.description » ('j') | no next file with comments »
Toggle Intra-line Diffs ('i') | Expand Comments ('e') | Collapse Comments ('c') | Show Comments Hide Comments ('s')
OLDNEW
(Empty)
1 {
2 "store.description": {
3 "message": "Adblock Plus blokuje všetke obťažujúce reklamy a podporuje strán ky neblokovaním neobťažujúcich reklám (konfigurovateľné).\n\nUžite si web stránk y bez reklám, ktoré prekrývajú celú obrazovku! Adblock Plus pre Google Chrome bl okuje:\n· banery,\n· YouTube video reklamy,\n· reklamy na Facebooku,\n· automati cky otvárané okná,\n· všetky ostatné vtieravé reklamy.\n\nAdblock Plus je najpop ulárnejšie rozšírenie prehliadača a je používané milónmi užívateľmi po celom sve te. Je to komunitný projekt s ovoreným zdrojovým kódom a stovky dobrovolníkov pr ispievajú k tomu, aby Adblock Plus úspešne automaticky blokoval otravné reklamy. \n\nPoznámka: Počas inštalácie Adblock Plus pre Chrome, váš prehliadač zobrazí u pozornenie, že Adblock Plus pre Chrome má prístup k histórii prehliadaných strán ok a k ich údajom. Je to bežná správa. My NIKDY nezbierame žiadne údaje!\n\nAdbl ock Plus komunita zároveň predstavuje iniciatívu \"Prijateľné reklamy\". Povolen ím niektorých malých a statických reklám, podporujete stránky, ktoré závisia od reklám, ale rozhodli sa to robiť nie dotieravým spôsobom. Túto funkciu môžte ked ykoľvek vypnúť. Na stránke https://adblockplus.org/en/acceptable-ads sa dozviete viac.\n\n***********\nNové verzie a zoznamy zmien môžete nájsť tu: https://adbl ockplus.org/releases/\n\nProblémy? Skúste reštarovať Chrome a/alebo klinúť na \" Aktualizovať teraz\" v Adblock Plus Možnostiach.\n\nNašli ste chybu? Sme si vedo mí niektorých problémov: http://adblockplus.org/en/known-issues-chrome. Ak ste n ašli ešte nenahlásenú chybu, či potrebujete pomoc, navštívte naše fórum: https:/ /adblockplus.org/forum/viewforum.php?f=10.\n*************\n\nDobrodružná povaha? Skúste našu vývojársku verziu a budete mať vždy najnovšie funkcie Chrome Adbloc k Plus: http://adblockplus.org/en/development-builds (samostatne aktualizované, nezávislé nastavenia).\n"
4 }
5 }
OLDNEW
« no previous file with comments | « _locales/ru/store.description ('k') | _locales/sl/store.description » ('j') | no next file with comments »

Powered by Google App Engine
This is Rietveld