Rietveld Code Review Tool
Help | Bug tracker | Discussion group | Source code

Unified Diff: _locales/fil/store.description

Issue 29613555: Noissue - Purge orphaned store.description (Closed) Base URL: https://hg.adblockplus.org/adblockpluschrome/file/a6d5e9202eb4
Patch Set: Created Nov. 21, 2017, 8:56 a.m.
Use n/p to move between diff chunks; N/P to move between comments.
Jump to:
View side-by-side diff with in-line comments
Download patch
« no previous file with comments | « _locales/fi/store.description ('k') | _locales/fr/store.description » ('j') | no next file with comments »
Expand Comments ('e') | Collapse Comments ('c') | Show Comments Hide Comments ('s')
Index: _locales/fil/store.description
diff --git a/_locales/fil/store.description b/_locales/fil/store.description
deleted file mode 100644
index 93e402e6e66addccd0f504634be5ec97bfc71b93..0000000000000000000000000000000000000000
--- a/_locales/fil/store.description
+++ /dev/null
@@ -1,5 +0,0 @@
-{
- "store.description": {
- "message": "Ang Adlock Plus ay naghaharang ng Hindi kanais - nais na ads, at sumusoporta sa mga websites sa pamamagitan ng hindi pagharang sa mga malumanay na ads(maaring baguhin ang setting na ito).\n\nIkatuwa ang paggamit ng web ng hindi nakikita ang mga nakakairitang mga ads sa inyong screen! Ang Adblock Plus para sa Google Chrome ay hinaharang ang mga sumusunod:\n\n· Banners\n· YouTube video ads\n· Facebook advertisements\n· Pop-ups\n· At iba pang mga hindi kanais - nais na ads\n\nAng Adblock Plus ay ang pinaka popular na browser extension sa mundo, at ginagamit ng milyon-milyon. Ito ay binubuo ng komunidad para sa isang project na maaaring gamitin ng lahat ng libre, at daan-daang boluntaryo na nag ambag-ambag para sa tagumpay ng Adblock Plus na sinisiguradong mahaharang ang mga hindi kanais-nais na ads.\n\nPakiusap: Kapag i-install ang Adblock Plus para sa Chrome, ang inyong browser ay maglalabas ng mensahe na ang Adblock Plus ay magkakaroon ng pahintulot sa iyong browsing history at data. Ito ay isang istandard na mensahe, at kami ay HINDI mangongolekta ng kahit anong impormasyon!\n\nKamakailan lang, ipinakilala ng komunidad ng Adblock Plus ang Acceptable Initiative. Sa pagpapahintulot sa mga ilang maliit na ads, sinusuportahan mo na ang mga websites na umaasa sa advertising ngunit hindi sa hindi kanais-nais na paraan. Ang katangian na ito ay maaaring ihinto sa kahit na anong oras. Pumunta sa http://adblockplus.org/en/acceptable-ads para sa iba pang mga impormasyon.\n\n***********\nAng mga anunsyo sa mga pagbabago ng Adblock Plus ay makikita dito: http://adblockplus.org/releases/\n\nProblema? Subukang ulitin ang Chrome o pindutin ang \"Update now\" sa Adblock Plus Options.\n\nMay nakitang bug? Kami ay may kaalaman tungkol dito:http://adblockplus.org/en/known-issues-chrome. Kung may nakita kang hindi pa namin nalalaman, o kailangan ng tulong ukol dito, bumisita sa aming forum: https://adblockplus.org/forum/viewforum.php?f=10.\n\n*************\nAdventorous ka ba? Subukan ang development build para palaging makakuha ng pinaka bagong tampok ng Adblock Plus para sa Chrome: http://adblockplus.org/en/development-builds (nagbabago ng hiwalay, may sariling settings)."
- }
-}
« no previous file with comments | « _locales/fi/store.description ('k') | _locales/fr/store.description » ('j') | no next file with comments »

Powered by Google App Engine
This is Rietveld