Rietveld Code Review Tool
Help | Bug tracker | Discussion group | Source code

Side by Side Diff: locale/sk/desktop-options.json

Issue 29631579: Issue 6170 - import translations for the conflict message (Closed)
Patch Set: Created Dec. 6, 2017, 2:54 p.m.
Left:
Right:
Use n/p to move between diff chunks; N/P to move between comments.
Jump to:
View unified diff | Download patch
« no previous file with comments | « locale/ru/desktop-options.json ('k') | locale/sl/desktop-options.json » ('j') | no next file with comments »
Toggle Intra-line Diffs ('i') | Expand Comments ('e') | Collapse Comments ('c') | Show Comments Hide Comments ('s')
OLDNEW
1 { 1 {
2 "options_acceptableAds_ads_description_1": { 2 "options_acceptableAds_ads_description_1": {
3 "message": "Prijateľné reklamy nie sú otravné a nezasahujú do obsahu, ktorý prezeráte. <a> Viac informácií o kritériách prijateľných reklám </a>" 3 "message": "Prijateľné reklamy nie sú otravné a nezasahujú do obsahu, ktorý prezeráte. <a> Viac informácií o kritériách prijateľných reklám </a>"
4 }, 4 },
5 "options_acceptableAds_ads_label": { 5 "options_acceptableAds_ads_label": {
6 "message": "Povoliť prijateľné reklamy" 6 "message": "Povoliť prijateľné reklamy"
7 }, 7 },
8 "options_acceptableAds_description": { 8 "options_acceptableAds_description": {
9 "message": "Prijateľné reklamy nie sú rušivé reklamy. Jeú to stredná cesta m edzi blokovaním reklám a podporou obsahu online, pretože vytvárajú príjmy pre vl astníkov webových stránok." 9 "message": "Prijateľné reklamy nie sú rušivé reklamy. Jeú to stredná cesta m edzi blokovaním reklám a podporou obsahu online, pretože vytvárajú príjmy pre vl astníkov webových stránok."
10 }, 10 },
(...skipping 272 matching lines...) Expand 10 before | Expand all | Expand 10 after
283 }, 283 },
284 "options_tab_general": { 284 "options_tab_general": {
285 "message": "Všeobecné" 285 "message": "Všeobecné"
286 }, 286 },
287 "options_tab_help": { 287 "options_tab_help": {
288 "message": "Pomoc" 288 "message": "Pomoc"
289 }, 289 },
290 "options_tab_whitelist": { 290 "options_tab_whitelist": {
291 "message": "Webové stránky s povolenými adresami" 291 "message": "Webové stránky s povolenými adresami"
292 }, 292 },
293 "options_tracking_warning_1": {
294 "message": "Všimli sme si, že máte zapnuté oboje <strong>$tracking$</strong> a <strong>$acceptableAds$</strong>.",
295 "placeholders": {
296 "acceptableAds": {
297 "content": "$2",
298 "example": "Allow Acceptable Ads"
299 },
300 "tracking": {
301 "content": "$1",
302 "example": "Block additional tracking"
303 }
304 }
305 },
306 "options_tracking_warning_2": {
307 "message": "Chceme, aby ste vedeli, že aby inzerenti mohli zobrazovať releva ntnejšie reklamy, môže byť <strong>možné</strong> nejaké sledovanie s prijateľný mi reklamami."
308 },
309 "options_tracking_warning_3": {
310 "message": "Ak uprednostňujete dodatočné súkromie, vyberte položku <strong>$ acceptableAdsPrivacy$</strong> nižšie.",
311 "placeholders": {
312 "acceptableAdsPrivacy": {
313 "content": "$1",
314 "example": "Only allow ads without third-party tracking"
315 }
316 }
317 },
318 "options_tracking_warning_acknowledgment": {
319 "message": "OK, mám to"
320 },
293 "options_whitelist_add": { 321 "options_whitelist_add": {
294 "message": "Pridať webovú stránku" 322 "message": "Pridať webovú stránku"
295 }, 323 },
296 "options_whitelist_description": { 324 "options_whitelist_description": {
297 "message": "Blokovanie reklám ste zakázali na týchto webových stránkach, a p reto sa na nich zobrazia reklamy." 325 "message": "Blokovanie reklám ste zakázali na týchto webových stránkach, a p reto sa na nich zobrazia reklamy."
298 }, 326 },
299 "options_whitelist_empty_1": { 327 "options_whitelist_empty_1": {
300 "message": "Nemáte žiadne webové stránky na bielom zozname." 328 "message": "Nemáte žiadne webové stránky na bielom zozname."
301 }, 329 },
302 "options_whitelist_empty_2": { 330 "options_whitelist_empty_2": {
(...skipping 11 matching lines...) Expand all
314 "options_whitelist_placeholder_example": { 342 "options_whitelist_placeholder_example": {
315 "message": "napr. $domain$", 343 "message": "napr. $domain$",
316 "placeholders": { 344 "placeholders": {
317 "domain": { 345 "domain": {
318 "content": "$1", 346 "content": "$1",
319 "example": "www.example.com" 347 "example": "www.example.com"
320 } 348 }
321 } 349 }
322 } 350 }
323 } 351 }
OLDNEW
« no previous file with comments | « locale/ru/desktop-options.json ('k') | locale/sl/desktop-options.json » ('j') | no next file with comments »

Powered by Google App Engine
This is Rietveld