Rietveld Code Review Tool
Help | Bug tracker | Discussion group | Source code

Side by Side Diff: locale/pl/updates.json

Issue 29676589: Issue 6297 - Added update page translations (Closed)
Patch Set: Created Jan. 24, 2018, 1:25 p.m.
Left:
Right:
Use n/p to move between diff chunks; N/P to move between comments.
Jump to:
View unified diff | Download patch
« no previous file with comments | « locale/nl/updates.json ('k') | locale/pt_BR/updates.json » ('j') | no next file with comments »
Toggle Intra-line Diffs ('i') | Expand Comments ('e') | Collapse Comments ('c') | Show Comments Hide Comments ('s')
OLDNEW
(Empty)
1 {
2 "updates_status": {
3 "message": "Aktualizacja ukończona"
4 },
5 "updates_heading": {
6 "message": "Rozszerzenie Adblock Plus zostało zaktualizowane!"
7 },
8 "updates_subheading": {
9 "message": "Co nowego?"
10 },
11 "updates_optionsPageNews": {
12 "message": "Całkiem nowa strona ustawień — ulepszona i przebudowana z większ ą liczbą opcji prywatności i zabezpieczeń — aby dostosowanie Adblock Plus było j eszcze łatwiejsze. <a>Przekonaj się.</a>"
13 },
14 "updates_blockAds": {
15 "message": "Nowe filtry blokujące utworzone przez Sojusz Rebeliantów Open So urce pozwalają odstrzelić ukryte reklamy w witrynach, takich jak Facebook, nawet jeśli Imperium skontratakuje!"
16 },
17 "updates_phone": {
18 "message": "Ale zaczekaj! A co z Twoim telefonem?"
19 },
20 "updates_adblockBrowser": {
21 "message": "Jeśli sterujesz wszystkim z komputera, możesz blokować reklamy, dbając o prywatność i bezpieczeństwo, także na telefonie. Pobierz <a>aplikację A dblock Browser poniżej</a>"
22 }
23 }
OLDNEW
« no previous file with comments | « locale/nl/updates.json ('k') | locale/pt_BR/updates.json » ('j') | no next file with comments »

Powered by Google App Engine
This is Rietveld