Rietveld Code Review Tool
Help | Bug tracker | Discussion group | Source code

Unified Diff: libadblockplus-android-settings/res/values-pl/adblock_settings_strings.xml

Issue 29678581: Issue 6000 - Rename "libadblockplus-android" (Closed)
Patch Set: addressed comments Created Jan. 29, 2018, 11:04 a.m.
Use n/p to move between diff chunks; N/P to move between comments.
Jump to:
View side-by-side diff with in-line comments
Download patch
Index: libadblockplus-android-settings/res/values-pl/adblock_settings_strings.xml
diff --git a/libadblockplus-android-settings/res/values-pl/adblock_settings_strings.xml b/libadblockplus-android-settings/res/values-pl/adblock_settings_strings.xml
deleted file mode 100644
index 2e7f9e7ca985520d65a27f4ecbab3873767f5580..0000000000000000000000000000000000000000
--- a/libadblockplus-android-settings/res/values-pl/adblock_settings_strings.xml
+++ /dev/null
@@ -1,18 +0,0 @@
-<resources>
-
- <string name="fragment_adblock_settings_general_title">Adblock Plus</string>
- <string name="fragment_adblock_settings_enabled_title">Adblock Plus</string>
- <string name="fragment_adblock_settings_filter_lists_title">Listy filtrów</string>
- <string name="fragment_adblock_settings_filter_lists_summary">Dodaj lub usuń listy filtrów dla określonego języka</string>
- <string name="fragment_adblock_settings_aa_enabled_title">Akceptowalne reklamy</string>
- <string name="fragment_adblock_settings_aa_enabled_summary">Zachęcamy administratorów witryn internetowych do zamieszczania rzetelnych, nienatrętnych reklam. Właśnie dlatego określiliśmy precyzyjne wskazówki opisujące dopuszczalne reklamy, widoczne w ustawieniach domyślnych. Aby przeglądać Internet całkowicie bez reklam, można wyłączyć to ustawienie w dowolnej chwili.</string>
- <string name="fragment_adblock_settings_wl_title">Domeny na liście dozwolonych</string>
- <string name="fragment_adblock_settings_wl_summary">Do tej listy dodaj witryny internetowe, na których chcesz oglądać reklamy</string>
- <string name="fragment_adblock_settings_add_domain">Dodaj domenę</string>
- <string name="fragment_adblock_settings_wl_domains">Domeny na liście dozwolonych</string>
- <string name="fragment_adblock_settings_allowed_connection_type">Skonfiguruj aktualizacje automatyczne</string>
- <string name="fragment_adblock_settings_allowed_connection_type_wifi_non_metered">Nietaryfowe sieci Wi-Fi</string>
- <string name="fragment_adblock_settings_allowed_connection_type_wifi">Wszystkie sieci Wi-Fi</string>
- <string name="fragment_adblock_settings_allowed_connection_type_all">Zawsze</string>
-
-</resources>

Powered by Google App Engine
This is Rietveld