Rietveld Code Review Tool
Help | Bug tracker | Discussion group | Source code

Side by Side Diff: locale/lv/desktop-options.json

Issue 29683559: Issue 6336 - Import existing adblockplusui translations from Crowdin (Closed)
Patch Set: Created Jan. 29, 2018, 12:06 p.m.
Left:
Right:
Use n/p to move between diff chunks; N/P to move between comments.
Jump to:
View unified diff | Download patch
« no previous file with comments | « locale/lv/antiadblockInit.json ('k') | locale/lv/mobile-options.json » ('j') | no next file with comments »
Toggle Intra-line Diffs ('i') | Expand Comments ('e') | Collapse Comments ('c') | Show Comments Hide Comments ('s')
OLDNEW
1 { 1 {
2 "options_acceptableAds_ads_description_1": {
3 "message": "Pieļaujamā reklāma nav kaitinoša un netraucē skatāmajam saturam. \n<a>Uzzināt vairāk par pieļaujamās reklāmas kritērijiem</a>"
4 },
5 "options_acceptableAds_ads_label": {
6 "message": "Atļaut pielaujamo reklāmu"
7 },
8 "options_acceptableAds_description": {
9 "message": "Pieļaujamā reklāma ir neuzmācīga reklāma Tas ir kompromiss starp reklāmas bloķēšanu un tiešsaistes satura atbalstīšanu, jo tā rada ieņēmumus vie tņu īpašniekiem."
10 },
11 "options_acceptableAds_header": {
12 "message": "Pieļaujamā reklāma"
13 },
14 "options_acceptableAds_privacy_label": {
15 "message": "Atļaut reklāmu tikai bez trešās puses izsekošanas"
16 },
17 "options_advanced_description": {
18 "message": "Pielāgojiet Adblock Plus, pievienojiet vai noņemiet filtru sarak stus, izveidojiet un pārvaldiet savus filtru sarakstus"
19 },
2 "options_close": { 20 "options_close": {
3 "message": "aizvērt" 21 "message": "aizvērt"
4 }, 22 },
23 "options_control_remove_title": {
24 "message": "noņemt"
25 },
5 "options_customFilter_cancel": { 26 "options_customFilter_cancel": {
6 "message": "Atcelt" 27 "message": "Atcelt"
7 }, 28 },
29 "options_customFilter_edit": {
30 "message": "Rediģēt filtrus"
31 },
32 "options_customFilter_save": {
33 "message": "Saglabāt"
34 },
35 "options_customFilters_description": {
36 "message": "Izveidojiet savus filtrus, lai kontrolētu to, kādu saturu Adbloc k Plus atļauj vai bloķē."
37 },
38 "options_customFilters_edit_placeholder": {
39 "message": "piemēram, $filter$",
40 "placeholders": {
41 "filter": {
42 "content": "$1",
43 "example": "/ads/track/*"
44 }
45 }
46 },
47 "options_customFilters_learn": {
48 "message": "Uzzināt kā izveidot filtru sarakstu"
49 },
50 "options_customFilters_start": {
51 "message": "Sākt mana filtru saraksta izveidošanu"
52 },
53 "options_customFilters_tip": {
54 "message": "Šeit tiks rādīti izveidotie filtri."
55 },
56 "options_customFilters_title": {
57 "message": "Izveidot un rediģēt savu filtru sarakstu"
58 },
59 "options_customFilters_widget_title": {
60 "message": "Mans filtru saraksts"
61 },
62 "options_customize_blockElement": {
63 "message": "Rādīt \"Bloķēt elementu'' labā klikšķa izvēlnē"
64 },
65 "options_customize_blockElement_tooltip": {
66 "message": "Īslaicīgi bloķēt tīmekļlapā esošos vienumus, piemēram, attēlus v ai animētas slaidrādes."
67 },
68 "options_customize_header": {
69 "message": "Pielāgot darbības lapā"
70 },
71 "options_customize_showDevToolsPanel": {
72 "message": "Rādīt 'Adblock plus' paneli izstrādātāju rīkos"
73 },
74 "options_customize_showNotifications": {
75 "message": "Rādīt noderīgus paziņojumus"
76 },
77 "options_customize_showNotifications_tooltip": {
78 "message": "Izslēgt visus Adblock Plus paziņojumus."
79 },
80 "options_dialog_about_copyright": {
81 "message": "Autortiesības © $currentYear$ eyeo GmbH.",
82 "placeholders": {
83 "currentYear": {
84 "content": "2017",
85 "example": "2017"
86 }
87 }
88 },
89 "options_dialog_about_title": {
90 "message": "Par Adblock Plus"
91 },
92 "options_dialog_about_trademark": {
93 "message": "Visas tiesības paturētas. Adblock Plus® ir eyeo GmbH reģistrēta preču zīme."
94 },
95 "options_dialog_about_version": {
96 "message": "Versija $version$",
97 "placeholders": {
98 "version": {
99 "content": "$1",
100 "example": "2.6.7"
101 }
102 }
103 },
104 "options_dialog_import_subscription_location": {
105 "message": "Filtru saraksta URL"
106 },
107 "options_dialog_import_subscription_location_error": {
108 "message": "Ievadiet derīgu URL"
109 },
110 "options_dialog_import_subscription_title": {
111 "message": "Filtru saraksta nosaukums"
112 },
113 "options_dialog_import_subscription_title_error": {
114 "message": "Lūdzu, aizpildiet lauku"
115 },
116 "options_dialog_import_title": {
117 "message": "Pievienot filtru sarakstu"
118 },
119 "options_dialog_language_other_empty": {
120 "message": "Nav nevienas pieejamas valodas."
121 },
122 "options_dialog_language_title": {
123 "message": "Izvēlieties valodu"
124 },
125 "options_dialog_predefined_confirm": {
126 "message": "Jā, izmantot šo filtru sarakstu"
127 },
128 "options_dialog_predefined_title": {
129 "message": "Vai tiešām vēlaties pievienot šo filtru sarakstu?"
130 },
8 "options_email": { 131 "options_email": {
9 "message": "E-pasts:" 132 "message": "E-pasts:"
10 }, 133 },
11 "options_english": { 134 "options_english": {
12 "message": "angļu valoda" 135 "message": "angļu valoda"
13 }, 136 },
137 "options_filterList_add": {
138 "message": "+ Pievienot jaunu filtru sarakstu"
139 },
14 "options_filterList_column_name": { 140 "options_filterList_column_name": {
15 "message": "Filtru saraksts" 141 "message": "Filtru saraksts"
16 }, 142 },
17 "options_filterList_column_status": { 143 "options_filterList_column_status": {
18 "message": "Statuss" 144 "message": "Statuss"
19 }, 145 },
146 "options_filterList_column_update": {
147 "message": "Atjaunināts"
148 },
149 "options_filterList_hours": {
150 "message": "pirms stundas"
151 },
20 "options_filterList_lastDownload_checksumMismatch": { 152 "options_filterList_lastDownload_checksumMismatch": {
21 "message": "Neizdevās, kontrolsummas neatbilstība" 153 "message": "Neizdevās, kontrolsummas neatbilstība"
22 }, 154 },
23 "options_filterList_lastDownload_connectionError": { 155 "options_filterList_lastDownload_connectionError": {
24 "message": "Neizdevās, lejupielāde neizdevās" 156 "message": "Neizdevās, lejupielāde neizdevās"
25 }, 157 },
158 "options_filterList_lastDownload_inProgress": {
159 "message": "Atjaunina"
160 },
161 "options_filterList_lastDownload_invalidData": {
162 "message": "Neizdevās, nav derīgs filtru saraksts"
163 },
26 "options_filterList_lastDownload_invalidURL": { 164 "options_filterList_lastDownload_invalidURL": {
27 "message": "Neizdevās, nav derīga adrese" 165 "message": "Neizdevās, nav derīga adrese"
28 }, 166 },
167 "options_filterList_minutes": {
168 "message": "pirms minūtes"
169 },
170 "options_filterList_now": {
171 "message": "tikko"
172 },
173 "options_filterList_source": {
174 "message": "saturs"
175 },
29 "options_filterList_state_disabled": { 176 "options_filterList_state_disabled": {
30 "message": "Atspējots" 177 "message": "Atspējots"
31 }, 178 },
32 "options_filterList_title": { 179 "options_filterList_title": {
33 "message": "Filtru saraksts" 180 "message": "Filtru saraksts"
34 }, 181 },
182 "options_filterList_update": {
183 "message": "atjaunināt visus filtru sarakstus"
184 },
35 "options_filterList_updateNow": { 185 "options_filterList_updateNow": {
36 "message": "atjaunināt tagad" 186 "message": "atjaunināt tagad"
37 }, 187 },
188 "options_filterList_website": {
189 "message": "mājaslapa"
190 },
191 "options_footer_about": {
192 "message": "Par Adblock Plus"
193 },
194 "options_footer_contribute": {
195 "message": "Līdzdarboties"
196 },
197 "options_general_description": {
198 "message": "Nosakiet, ko Adblock Plus rāda un slēpj tīmekļvietnēs"
199 },
200 "options_help_description": {
201 "message": "Atrast palīdzību vai sazināties ar mums"
202 },
203 "options_language_add": {
204 "message": "+ pievienot valodu"
205 },
206 "options_language_description": {
207 "message": "Optimizējiet Adblock Plus valodām, kurās parasti pārlūkojat tīme kļvietnes."
208 },
209 "options_language_header": {
210 "message": "Valoda"
211 },
212 "options_learn_more": {
213 "message": "Uzzināt vairāk"
214 },
215 "options_more_filters_header": {
216 "message": "Vairāk filtru"
217 },
218 "options_new_label": {
219 "message": "Jauns"
220 },
221 "options_notification_hide": {
222 "message": "Aizvērt paziņojumu"
223 },
224 "options_page_document_title": {
225 "message": "Adblock Plus opcijas"
226 },
227 "options_page_title": {
228 "message": "Iestatījumi"
229 },
230 "options_privacy_header": {
231 "message": "Privātums un drošība"
232 },
233 "options_protection_privacy_tooltip": {
234 "message": "Aizsargājiet savus personas datus, noņemot visus veidus izsekoša nai no interneta, tostarp informācijas savācējus."
235 },
236 "options_report_forum": {
237 "message": "Nepieciešams atbalsts no mūsu kopienas? <a>Apmeklēt forumu</a>"
238 },
239 "options_social_description": {
240 "message": "Ir jautājums vai jauna ideja? Mēs esam šeit, lai palīdzētu."
241 },
242 "options_social_title": {
243 "message": "Sazināties"
244 },
245 "options_support_title": {
246 "message": "Atbalsts"
247 },
248 "options_tab_advanced": {
249 "message": "Papildu"
250 },
38 "options_tab_general": { 251 "options_tab_general": {
39 "message": "Vispārīgi" 252 "message": "Vispārīgi"
40 }, 253 },
254 "options_tab_help": {
255 "message": "Palīdzība"
256 },
41 "options_tab_whitelist": { 257 "options_tab_whitelist": {
42 "message": "Baltā saraksta interneta saites" 258 "message": "Baltā saraksta vietnes"
259 },
260 "options_whitelist_add": {
261 "message": "Pievienot vietni"
262 },
263 "options_whitelist_description": {
264 "message": "Jūs esat izslēdzis reklāmu bloķēšanu šajās vietnēs un tāpēc tajā s redzēsiet reklāmas."
265 },
266 "options_whitelist_empty_1": {
267 "message": "Baltajā sarakstā nav nevienas vietnes."
268 },
269 "options_whitelist_notification": {
270 "message": "\"$website$\" iekļauta baltajā sarakstā.",
271 "placeholders": {
272 "website": {
273 "content": "$1",
274 "example": "example.com"
275 }
276 }
277 },
278 "options_whitelist_placeholder_example": {
279 "message": "piemēram, $domain$",
280 "placeholders": {
281 "domain": {
282 "content": "$1",
283 "example": "www.example.com"
284 }
285 }
43 } 286 }
44 } 287 }
OLDNEW
« no previous file with comments | « locale/lv/antiadblockInit.json ('k') | locale/lv/mobile-options.json » ('j') | no next file with comments »

Powered by Google App Engine
This is Rietveld