Rietveld Code Review Tool
Help | Bug tracker | Discussion group | Source code

Side by Side Diff: mobile/android/base/locales/adblockbrowser/cs/android_strings.dtd

Issue 29777679: Issue 6657 - Add whitelist translations (Closed)
Patch Set: Adjusting one string in pt-BR as discussed with Tamara Created May 14, 2018, 9:10 p.m.
Left:
Right:
Use n/p to move between diff chunks; N/P to move between comments.
Jump to:
View unified diff | Download patch
« no previous file with comments | « no previous file | mobile/android/base/locales/adblockbrowser/de/android_strings.dtd » ('j') | no next file with comments »
Toggle Intra-line Diffs ('i') | Expand Comments ('e') | Collapse Comments ('c') | Show Comments Hide Comments ('s')
OLDNEW
1 <!-- Adblock Browser --> 1 <!-- Adblock Browser -->
2 <!ENTITY abb_block_ads "Blokovat reklamu na této stránce"> 2 <!ENTITY abb_block_ads "Blokovat reklamu na této stránce">
3 3
4 <!ENTITY abb_pref_category_abp "Blokování rušivých prvků"> 4 <!ENTITY abb_pref_category_abp "Blokování rušivých prvků">
5 <!ENTITY abb_pref_category_abp_summary "Blokování rušivých reklam a dalších prvk ů, například obrázků, na všech webových stránkách"> 5 <!ENTITY abb_pref_category_abp_summary "Blokování rušivých reklam a dalších prvk ů, například obrázků, na všech webových stránkách">
6 6
7 <!ENTITY abb_pref_category_adblocking "Blokování reklamy"> 7 <!ENTITY abb_pref_category_adblocking "Blokování reklamy">
8 <!ENTITY abb_pref_category_adblocking_summary "Změna jazyka blokování reklam, mo žností a výchozích nastavení"> 8 <!ENTITY abb_pref_category_adblocking_summary "Změna jazyka blokování reklam, mo žností a výchozích nastavení">
9 9
10 <!ENTITY abb_pref_category_blocking "Blokování"> 10 <!ENTITY abb_pref_category_blocking "Blokování">
11 11
12 <!ENTITY abb_pref_category_languages "Jazyky"> 12 <!ENTITY abb_pref_category_languages "Jazyky">
13 <!ENTITY abb_pref_category_languages_summary "Přidávání nebo odebírání seznamů f iltrů pro konkrétní jazyk"> 13 <!ENTITY abb_pref_category_languages_summary "Přidávání nebo odebírání seznamů f iltrů pro konkrétní jazyk">
14 14
15 <!ENTITY abb_pref_category_more_blocking "Další možnosti blokování"> 15 <!ENTITY abb_pref_category_more_blocking "Další možnosti blokování">
16 <!ENTITY abb_pref_category_more_blocking_summary "Deaktivace sledovacích nebo ma lwarových stránek a přidávání vlastních seznamů filtrů"> 16 <!ENTITY abb_pref_category_more_blocking_summary "Deaktivace sledovacích nebo ma lwarových stránek a přidávání vlastních seznamů filtrů">
17 17
18 <!ENTITY abb_pref_category_exceptions "Výjimky"> 18 <!ENTITY abb_pref_category_exceptions "Výjimky">
19 19
20 <!ENTITY abb_pref_category_acceptable_ads "Přijatelné reklamy"> 20 <!ENTITY abb_pref_category_acceptable_ads "Přijatelné reklamy">
21 <!ENTITY abb_pref_category_acceptable_ads_summary "Zobrazování nerušivých reklam nebo skrývání veškerých reklam"> 21 <!ENTITY abb_pref_category_acceptable_ads_summary "Zobrazování nerušivých reklam nebo skrývání veškerých reklam">
22 22
23 <!ENTITY abb_pref_category_whitelisted_websites "Neblokované stránky"> 23 <!ENTITY abb_pref_category_whitelisted_websites "Neblokované stránky">
24 <!ENTITY abb_pref_category_whitelisted_websites_summary "Přidat výjimky pro webo vé stránky"> 24 <!ENTITY abb_pref_category_whitelisted_websites_summary "Zakázat blokování rekla m pro určité webové stránky">
25 25
26 <!ENTITY abb_pref_about_acceptable_ads "O Nerušivých reklamách"> 26 <!ENTITY abb_pref_about_acceptable_ads "O Nerušivých reklamách">
27 <!ENTITY abb_pref_acceptable_ads "Povolit nerušivou reklamu"> 27 <!ENTITY abb_pref_acceptable_ads "Povolit nerušivou reklamu">
28 28
29 <!ENTITY abb_pref_header_adblocking "Blokování reklamy"> 29 <!ENTITY abb_pref_header_adblocking "Blokování reklamy">
30 30
31 <!ENTITY abb_pref_category_add_other_list "Přidat další seznam filtrů"> 31 <!ENTITY abb_pref_category_add_other_list "Přidat další seznam filtrů">
32 32
33 <!ENTITY abb_subscription_disable_tracking "Zakázat sledování"> 33 <!ENTITY abb_subscription_disable_tracking "Zakázat sledování">
34 <!ENTITY abb_subscription_disable_malware "Zakázat malwarové domény"> 34 <!ENTITY abb_subscription_disable_malware "Zakázat malwarové domény">
35 <!ENTITY abb_subscription_disable_anti_adblock "Zakázat varovné zprávy, upozorňu jící na blokování reklam"> 35 <!ENTITY abb_subscription_disable_anti_adblock "Zakázat varovné zprávy, upozorňu jící na blokování reklam">
36 <!ENTITY abb_subscription_disable_social_media "Zakázat tlačítka sociálních sítí "> 36 <!ENTITY abb_subscription_disable_social_media "Zakázat tlačítka sociálních sítí ">
37 37
38 <!ENTITY abb_add_subscription_url "example.com/filterlist.txt"> 38 <!ENTITY abb_add_subscription_url "example.com/filterlist.txt">
39 <!ENTITY abb_add_subscription_button "Přidat seznam filtrů"> 39 <!ENTITY abb_add_subscription_button "Přidat seznam filtrů">
40 <!ENTITY abb_add_subscription_adding "Přidávání nového seznamu filtrů…"> 40 <!ENTITY abb_add_subscription_adding "Přidávání nového seznamu filtrů…">
41 41
42 <!ENTITY abb_whitelisted_websites_loading "Loading whitelisted websites..."> 42 <!ENTITY abb_whitelisted_websites_loading "Načítání webových stránek s povoleným obsahem ...">
43 <!ENTITY abb_whitelisted_websites_add_button "Add a website to the whitelist"> 43 <!ENTITY abb_whitelisted_websites_add_button "Přidat webovou stránku na seznam p ovolených">
44 <!ENTITY abb_whitelist_website_dialog_title "Whitelist website"> 44 <!ENTITY abb_whitelist_website_dialog_title "Zařadit webovou stránku na seznam p ovolených">
45 <!ENTITY abb_whitelist_website_dialog_message "Enter the website"> 45 <!ENTITY abb_whitelist_website_dialog_message "Zadejte adresu webové stránky">
46 <!ENTITY abb_whitelist_website_dialog_hint "www.example.com"> 46 <!ENTITY abb_whitelist_website_dialog_hint "www.example.com">
47 <!ENTITY abb_whitelist_remove_dialog_title "Remove whitelisted website"> 47 <!ENTITY abb_whitelist_remove_dialog_title "Odstranit webové stránky s povoleným obsahem">
48 <!ENTITY abb_whitelist_remove_dialog_message "Are you sure you want to remove &f ormatS;?"> 48 <!ENTITY abb_whitelist_remove_dialog_message "Opravdu chcete odstranit &formatS; ?">
49 49
50 <!ENTITY abb_invalid_url "Zadejte prosím platnou URL"> 50 <!ENTITY abb_invalid_url "Zadejte prosím platnou URL">
51 51
52 <!-- Adblock Browser onboarding (first run page [FRP]) --> 52 <!-- Adblock Browser onboarding (first run page [FRP]) -->
53 <!ENTITY abb_frp_button_1 "Ještě dva kroky"> 53 <!ENTITY abb_frp_button_1 "Ještě dva kroky">
54 <!ENTITY abb_frp_button_2 "Ještě jeden krok"> 54 <!ENTITY abb_frp_button_2 "Ještě jeden krok">
55 <!ENTITY abb_frp_button_3 "Dokončit"> 55 <!ENTITY abb_frp_button_3 "Dokončit">
56 56
57 <!ENTITY abb_frp_headline_1 "Prohlížeč bez reklam"> 57 <!ENTITY abb_frp_headline_1 "Prohlížeč bez reklam">
58 <!ENTITY abb_frp_headline_2 "Máte to pod kontrolou"> 58 <!ENTITY abb_frp_headline_2 "Máte to pod kontrolou">
(...skipping 14 matching lines...) Expand all
73 <!ENTITY abb_adblocking_waiting "Načítání dostupných odběrů..."> 73 <!ENTITY abb_adblocking_waiting "Načítání dostupných odběrů...">
74 74
75 <!ENTITY abb_pref_category_acceptable_ads_extra_summary "Našim cílem je motivova t provozovatele internetových stránek k používání reklamy, která neobtěžuje uživ atele. Za tímto účelem jsme zavedli přísná kritéria pro posuzování nerušivé rekl amy, která se uživateli ve výchozím nastavení zobrazuje. 75 <!ENTITY abb_pref_category_acceptable_ads_extra_summary "Našim cílem je motivova t provozovatele internetových stránek k používání reklamy, která neobtěžuje uživ atele. Za tímto účelem jsme zavedli přísná kritéria pro posuzování nerušivé rekl amy, která se uživateli ve výchozím nastavení zobrazuje.
76 Pro prohlížení bez reklam můžete tuto možnost kdykoli vypnout."> 76 Pro prohlížení bez reklam můžete tuto možnost kdykoli vypnout.">
77 77
78 <!-- Adblock Browser bookmarks --> 78 <!-- Adblock Browser bookmarks -->
79 <!ENTITY abb_bookmarks_about_browser "O prohlížeči"> 79 <!ENTITY abb_bookmarks_about_browser "O prohlížeči">
80 <!ENTITY abb_bookmarks_adblock_plus "Adblock Plus"> 80 <!ENTITY abb_bookmarks_adblock_plus "Adblock Plus">
81 <!ENTITY abb_bookmarks_acceptable_ads "Nerušivé reklamy"> 81 <!ENTITY abb_bookmarks_acceptable_ads "Nerušivé reklamy">
82 <!ENTITY abb_bookmarks_beta_community "Beta komunita"> 82 <!ENTITY abb_bookmarks_beta_community "Beta komunita">
OLDNEW
« no previous file with comments | « no previous file | mobile/android/base/locales/adblockbrowser/de/android_strings.dtd » ('j') | no next file with comments »

Powered by Google App Engine
This is Rietveld