Rietveld Code Review Tool
Help | Bug tracker | Discussion group | Source code

Side by Side Diff: mobile/android/base/locales/adblockbrowser/pl/android_strings.dtd

Issue 29777679: Issue 6657 - Add whitelist translations (Closed)
Patch Set: Adjusting one string in pt-BR as discussed with Tamara Created May 14, 2018, 9:10 p.m.
Left:
Right:
Use n/p to move between diff chunks; N/P to move between comments.
Jump to:
View unified diff | Download patch
OLDNEW
1 <!-- Adblock Browser --> 1 <!-- Adblock Browser -->
2 <!ENTITY abb_block_ads "Blokuj reklamy na tej witrynie"> 2 <!ENTITY abb_block_ads "Blokuj reklamy na tej witrynie">
3 3
4 <!ENTITY abb_pref_category_abp "Blokuj uciążliwe elementy"> 4 <!ENTITY abb_pref_category_abp "Blokuj uciążliwe elementy">
5 <!ENTITY abb_pref_category_abp_summary "Blokuj uciążliwe reklamy i inne elementy , takie jak obrazy, na wszystkich witrynach"> 5 <!ENTITY abb_pref_category_abp_summary "Blokuj uciążliwe reklamy i inne elementy , takie jak obrazy, na wszystkich witrynach">
6 6
7 <!ENTITY abb_pref_category_adblocking "Blokowanie reklam"> 7 <!ENTITY abb_pref_category_adblocking "Blokowanie reklam">
8 <!ENTITY abb_pref_category_adblocking_summary "Zmień język blokowania reklam, op cje, domyślne ustawienia"> 8 <!ENTITY abb_pref_category_adblocking_summary "Zmień język blokowania reklam, op cje, domyślne ustawienia">
9 9
10 <!ENTITY abb_pref_category_blocking "Blokowanie"> 10 <!ENTITY abb_pref_category_blocking "Blokowanie">
11 11
12 <!ENTITY abb_pref_category_languages "Języki"> 12 <!ENTITY abb_pref_category_languages "Języki">
13 <!ENTITY abb_pref_category_languages_summary "Dodaj lub usuń listy filtrów dla o kreślonego języka"> 13 <!ENTITY abb_pref_category_languages_summary "Dodaj lub usuń listy filtrów dla o kreślonego języka">
14 14
15 <!ENTITY abb_pref_category_more_blocking "Więcej opcji blokowania"> 15 <!ENTITY abb_pref_category_more_blocking "Więcej opcji blokowania">
16 <!ENTITY abb_pref_category_more_blocking_summary "Wyłącz witryny śledzące lub zł ośliwe albo dodaj niestandardowe listy filtrów"> 16 <!ENTITY abb_pref_category_more_blocking_summary "Wyłącz witryny śledzące lub zł ośliwe albo dodaj niestandardowe listy filtrów">
17 17
18 <!ENTITY abb_pref_category_exceptions "Wyjątki"> 18 <!ENTITY abb_pref_category_exceptions "Wyjątki">
19 19
20 <!ENTITY abb_pref_category_acceptable_ads "Akceptowalne reklamy"> 20 <!ENTITY abb_pref_category_acceptable_ads "Akceptowalne reklamy">
21 <!ENTITY abb_pref_category_acceptable_ads_summary "Pokazuj nieuciążliwe reklamy lub ukryj wszystkie reklamy"> 21 <!ENTITY abb_pref_category_acceptable_ads_summary "Pokazuj nieuciążliwe reklamy lub ukryj wszystkie reklamy">
22 22
23 <!ENTITY abb_pref_category_whitelisted_websites "Dozwolone witryny"> 23 <!ENTITY abb_pref_category_whitelisted_websites "Dozwolone witryny">
24 <!ENTITY abb_pref_category_whitelisted_websites_summary "Dodaj wyjątki dla witry n"> 24 <!ENTITY abb_pref_category_whitelisted_websites_summary "Wyłącz blokowanie rekla m dla określonych witryn internetowych">
25 25
26 <!ENTITY abb_pref_about_acceptable_ads "O akceptowalnych reklamach"> 26 <!ENTITY abb_pref_about_acceptable_ads "O akceptowalnych reklamach">
27 <!ENTITY abb_pref_acceptable_ads "Zezwalaj na niektóre nieinwazyjne reklamy"> 27 <!ENTITY abb_pref_acceptable_ads "Zezwalaj na niektóre nieinwazyjne reklamy">
28 28
29 <!ENTITY abb_pref_header_adblocking "Blokowanie reklam"> 29 <!ENTITY abb_pref_header_adblocking "Blokowanie reklam">
30 30
31 <!ENTITY abb_pref_category_add_other_list "Dodaj inne listy filtrów"> 31 <!ENTITY abb_pref_category_add_other_list "Dodaj inne listy filtrów">
32 32
33 <!ENTITY abb_subscription_disable_tracking "Wyłącz śledzenie"> 33 <!ENTITY abb_subscription_disable_tracking "Wyłącz śledzenie">
34 <!ENTITY abb_subscription_disable_malware "Wyłącz domeny ze złośliwym oprogramow aniem"> 34 <!ENTITY abb_subscription_disable_malware "Wyłącz domeny ze złośliwym oprogramow aniem">
35 <!ENTITY abb_subscription_disable_anti_adblock "Wyłącz wiadomości o blokowaniu a ntyreklam"> 35 <!ENTITY abb_subscription_disable_anti_adblock "Wyłącz wiadomości o blokowaniu a ntyreklam">
36 <!ENTITY abb_subscription_disable_social_media "Wyłącz przyciski portali społecz nościowych"> 36 <!ENTITY abb_subscription_disable_social_media "Wyłącz przyciski portali społecz nościowych">
37 37
38 <!ENTITY abb_add_subscription_url "www.przyklad.com/lista_filtrow.txt"> 38 <!ENTITY abb_add_subscription_url "www.przyklad.com/lista_filtrow.txt">
39 <!ENTITY abb_add_subscription_button "Dodaj inną listę filtrów"> 39 <!ENTITY abb_add_subscription_button "Dodaj inną listę filtrów">
40 <!ENTITY abb_add_subscription_adding "Dodawanie nowej listy filtrów…"> 40 <!ENTITY abb_add_subscription_adding "Dodawanie nowej listy filtrów…">
41 41
42 <!ENTITY abb_whitelisted_websites_loading "Loading whitelisted websites..."> 42 <!ENTITY abb_whitelisted_websites_loading "Ładowanie listy dozwolonych witryn in ternetowych...">
43 <!ENTITY abb_whitelisted_websites_add_button "Add a website to the whitelist"> 43 <!ENTITY abb_whitelisted_websites_add_button "Dodaj witrynę internetową do listy dozwolonych">
44 <!ENTITY abb_whitelist_website_dialog_title "Whitelist website"> 44 <!ENTITY abb_whitelist_website_dialog_title "Umieść witrynę internetową na liści e dozwolonych">
45 <!ENTITY abb_whitelist_website_dialog_message "Enter the website"> 45 <!ENTITY abb_whitelist_website_dialog_message "Wprowadź adres URL witryny intern etowej">
46 <!ENTITY abb_whitelist_website_dialog_hint "www.example.com"> 46 <!ENTITY abb_whitelist_website_dialog_hint "www.example.com">
47 <!ENTITY abb_whitelist_remove_dialog_title "Remove whitelisted website"> 47 <!ENTITY abb_whitelist_remove_dialog_title "Usuń witrynę internetową z listy doz wolonych">
48 <!ENTITY abb_whitelist_remove_dialog_message "Are you sure you want to remove &f ormatS;?"> 48 <!ENTITY abb_whitelist_remove_dialog_message "Czy na pewno chcesz usunąć &format S;?">
49 49
50 <!ENTITY abb_invalid_url "Wprowadź prawidłowy adres URL"> 50 <!ENTITY abb_invalid_url "Wprowadź prawidłowy adres URL">
51 51
52 <!-- Adblock Browser onboarding (first run page [FRP]) --> 52 <!-- Adblock Browser onboarding (first run page [FRP]) -->
53 <!ENTITY abb_frp_button_1 "Jeszcze tylko dwa kroki"> 53 <!ENTITY abb_frp_button_1 "Jeszcze tylko dwa kroki">
54 <!ENTITY abb_frp_button_2 "Jeszcze tylko jeden krok"> 54 <!ENTITY abb_frp_button_2 "Jeszcze tylko jeden krok">
55 <!ENTITY abb_frp_button_3 "Koniec"> 55 <!ENTITY abb_frp_button_3 "Koniec">
56 56
57 <!ENTITY abb_frp_headline_1 "Przeglądaj w spokoju"> 57 <!ENTITY abb_frp_headline_1 "Przeglądaj w spokoju">
58 <!ENTITY abb_frp_headline_2 "To ty decydujesz"> 58 <!ENTITY abb_frp_headline_2 "To ty decydujesz">
(...skipping 13 matching lines...) Expand all
72 <!ENTITY abb_adblocking_all_selected "Nie ma więcej dostępnych subskrypcji"> 72 <!ENTITY abb_adblocking_all_selected "Nie ma więcej dostępnych subskrypcji">
73 <!ENTITY abb_adblocking_waiting "Pobieranie dostępnych subskrypcji…"> 73 <!ENTITY abb_adblocking_waiting "Pobieranie dostępnych subskrypcji…">
74 74
75 <!ENTITY abb_pref_category_acceptable_ads_extra_summary "Chcielibyśmy zachęcić f irmy do używania prostych, dyskretnych reklam. Dlatego mamy zdefiniowane ścisłe wytyczne określające akceptowalne reklamy wyświetlane na podstawie tych ustawień . Jeśli chcesz blokować wszystkie reklamy, możesz tę funkcję wyłączyć w dowolnej chwili."> 75 <!ENTITY abb_pref_category_acceptable_ads_extra_summary "Chcielibyśmy zachęcić f irmy do używania prostych, dyskretnych reklam. Dlatego mamy zdefiniowane ścisłe wytyczne określające akceptowalne reklamy wyświetlane na podstawie tych ustawień . Jeśli chcesz blokować wszystkie reklamy, możesz tę funkcję wyłączyć w dowolnej chwili.">
76 76
77 <!-- Adblock Browser bookmarks --> 77 <!-- Adblock Browser bookmarks -->
78 <!ENTITY abb_bookmarks_about_browser "Informacje o przeglądarce użytkownika"> 78 <!ENTITY abb_bookmarks_about_browser "Informacje o przeglądarce użytkownika">
79 <!ENTITY abb_bookmarks_adblock_plus "Adblock Plus"> 79 <!ENTITY abb_bookmarks_adblock_plus "Adblock Plus">
80 <!ENTITY abb_bookmarks_acceptable_ads "Akceptowalne reklamy"> 80 <!ENTITY abb_bookmarks_acceptable_ads "Akceptowalne reklamy">
81 <!ENTITY abb_bookmarks_beta_community "Społeczność Beta"> 81 <!ENTITY abb_bookmarks_beta_community "Społeczność Beta">
OLDNEW

Powered by Google App Engine
This is Rietveld