Rietveld Code Review Tool
Help | Bug tracker | Discussion group | Source code

Side by Side Diff: mobile/android/base/locales/adblockbrowser/tr/android_strings.dtd

Issue 29777679: Issue 6657 - Add whitelist translations (Closed)
Patch Set: Adjusting one string in pt-BR as discussed with Tamara Created May 14, 2018, 9:10 p.m.
Left:
Right:
Use n/p to move between diff chunks; N/P to move between comments.
Jump to:
View unified diff | Download patch
OLDNEW
1 <!-- Adblock Browser --> 1 <!-- Adblock Browser -->
2 <!ENTITY abb_block_ads "Bu sitedeki reklamları engelle"> 2 <!ENTITY abb_block_ads "Bu sitedeki reklamları engelle">
3 3
4 <!ENTITY abb_pref_category_abp "Zorla giren öğeleri engelle"> 4 <!ENTITY abb_pref_category_abp "Zorla giren öğeleri engelle">
5 <!ENTITY abb_pref_category_abp_summary "Resimler vb. gibi zorla giren reklamları ve diğer öğeleri tüm internet sitelerinde engelle"> 5 <!ENTITY abb_pref_category_abp_summary "Resimler vb. gibi zorla giren reklamları ve diğer öğeleri tüm internet sitelerinde engelle">
6 6
7 <!ENTITY abb_pref_category_adblocking "Reklam engelleme"> 7 <!ENTITY abb_pref_category_adblocking "Reklam engelleme">
8 <!ENTITY abb_pref_category_adblocking_summary "Reklam engelleme dilini, seçenekl eri, varsayılan ayarları değiştir"> 8 <!ENTITY abb_pref_category_adblocking_summary "Reklam engelleme dilini, seçenekl eri, varsayılan ayarları değiştir">
9 9
10 <!ENTITY abb_pref_category_blocking "Engelleme"> 10 <!ENTITY abb_pref_category_blocking "Engelleme">
11 11
12 <!ENTITY abb_pref_category_languages "Diller"> 12 <!ENTITY abb_pref_category_languages "Diller">
13 <!ENTITY abb_pref_category_languages_summary "Dile özel filtreleme listeleri ekl e veya kaldır"> 13 <!ENTITY abb_pref_category_languages_summary "Dile özel filtreleme listeleri ekl e veya kaldır">
14 14
15 <!ENTITY abb_pref_category_more_blocking "Daha fazla engelleme seçeneği"> 15 <!ENTITY abb_pref_category_more_blocking "Daha fazla engelleme seçeneği">
16 <!ENTITY abb_pref_category_more_blocking_summary "Takip veya kötü amaçlı yazılım sitelerini devre dışı bırak veya özel filtreleme listeleri ekle"> 16 <!ENTITY abb_pref_category_more_blocking_summary "Takip veya kötü amaçlı yazılım sitelerini devre dışı bırak veya özel filtreleme listeleri ekle">
17 17
18 <!ENTITY abb_pref_category_exceptions "İstisnalar"> 18 <!ENTITY abb_pref_category_exceptions "İstisnalar">
19 19
20 <!ENTITY abb_pref_category_acceptable_ads "Kabul edilebilir reklamlar"> 20 <!ENTITY abb_pref_category_acceptable_ads "Kabul edilebilir reklamlar">
21 <!ENTITY abb_pref_category_acceptable_ads_summary "Zorla girmeyen reklamları gös ter veya tüm reklamları gizle"> 21 <!ENTITY abb_pref_category_acceptable_ads_summary "Zorla girmeyen reklamları gös ter veya tüm reklamları gizle">
22 22
23 <!ENTITY abb_pref_category_whitelisted_websites "Beyaz liste web siteleri"> 23 <!ENTITY abb_pref_category_whitelisted_websites "Beyaz liste internet siteleri">
24 <!ENTITY abb_pref_category_whitelisted_websites_summary "Web siteler için istisn alar ekleyin"> 24 <!ENTITY abb_pref_category_whitelisted_websites_summary "Belirtilen web siteleri için reklam engellemeyi devre dışı bırak">
25 25
26 <!ENTITY abb_pref_about_acceptable_ads "Kabul edilebilir reklamlar hakkında"> 26 <!ENTITY abb_pref_about_acceptable_ads "Kabul edilebilir reklamlar hakkında">
27 <!ENTITY abb_pref_acceptable_ads "Rahatsız etmeyen bazı reklamlara izin ver"> 27 <!ENTITY abb_pref_acceptable_ads "Rahatsız etmeyen bazı reklamlara izin ver">
28 28
29 <!ENTITY abb_pref_header_adblocking "Reklam engelleme"> 29 <!ENTITY abb_pref_header_adblocking "Reklam engelleme">
30 30
31 <!ENTITY abb_pref_category_add_other_list "Başka bir filtreleme listesi ekle"> 31 <!ENTITY abb_pref_category_add_other_list "Başka bir filtreleme listesi ekle">
32 32
33 <!ENTITY abb_subscription_disable_tracking "Takibi devre dışı bırak"> 33 <!ENTITY abb_subscription_disable_tracking "Takibi devre dışı bırak">
34 <!ENTITY abb_subscription_disable_malware "Kötü amaçlı alanları devre dışı bırak "> 34 <!ENTITY abb_subscription_disable_malware "Kötü amaçlı alanları devre dışı bırak ">
35 <!ENTITY abb_subscription_disable_anti_adblock "Reklam engelleme karşıtı mesajla rı devre dışı bırak"> 35 <!ENTITY abb_subscription_disable_anti_adblock "Reklam engelleme karşıtı mesajla rı devre dışı bırak">
36 <!ENTITY abb_subscription_disable_social_media "Sosyal medya düğmelerini devre d ışı bırak"> 36 <!ENTITY abb_subscription_disable_social_media "Sosyal medya düğmelerini devre d ışı bırak">
37 37
38 <!ENTITY abb_add_subscription_url "www.örnek.com/filtrelistesi.txt"> 38 <!ENTITY abb_add_subscription_url "www.örnek.com/filtrelistesi.txt">
39 <!ENTITY abb_add_subscription_button "Başka bir filtreleme listesi ekle"> 39 <!ENTITY abb_add_subscription_button "Başka bir filtreleme listesi ekle">
40 <!ENTITY abb_add_subscription_adding "Yeni filtreleme listesi ekleniyor..."> 40 <!ENTITY abb_add_subscription_adding "Yeni filtreleme listesi ekleniyor...">
41 41
42 <!ENTITY abb_whitelisted_websites_loading "Loading whitelisted websites..."> 42 <!ENTITY abb_whitelisted_websites_loading "Güvenilir listesindeki web siteleri y ükleniyor...">
43 <!ENTITY abb_whitelisted_websites_add_button "Add a website to the whitelist"> 43 <!ENTITY abb_whitelisted_websites_add_button "Bir web sitesini güvenilir listesi ne ekleyin">
44 <!ENTITY abb_whitelist_website_dialog_title "Whitelist website"> 44 <!ENTITY abb_whitelist_website_dialog_title "Web sitesini güvenilir listesine ek le">
45 <!ENTITY abb_whitelist_website_dialog_message "Enter the website"> 45 <!ENTITY abb_whitelist_website_dialog_message "Web sitesini girin">
46 <!ENTITY abb_whitelist_website_dialog_hint "www.example.com"> 46 <!ENTITY abb_whitelist_website_dialog_hint "www.example.com">
47 <!ENTITY abb_whitelist_remove_dialog_title "Remove whitelisted website"> 47 <!ENTITY abb_whitelist_remove_dialog_title "Güvenilir listesindeki web sitesini kaldır">
48 <!ENTITY abb_whitelist_remove_dialog_message "Are you sure you want to remove &f ormatS;?"> 48 <!ENTITY abb_whitelist_remove_dialog_message "&formatS; sitesini kaldırmak isted iğinizden emin misiniz?">
49 49
50 <!ENTITY abb_invalid_url "Lütfen geçerli bir URL girin"> 50 <!ENTITY abb_invalid_url "Lütfen geçerli bir URL girin">
51 51
52 <!-- Adblock Browser onboarding (first run page [FRP]) --> 52 <!-- Adblock Browser onboarding (first run page [FRP]) -->
53 <!ENTITY abb_frp_button_1 "İki adım kaldı"> 53 <!ENTITY abb_frp_button_1 "İki adım kaldı">
54 <!ENTITY abb_frp_button_2 "Sadece bir adım kaldı"> 54 <!ENTITY abb_frp_button_2 "Sadece bir adım kaldı">
55 <!ENTITY abb_frp_button_3 "Sonlandır"> 55 <!ENTITY abb_frp_button_3 "Sonlandır">
56 56
57 <!ENTITY abb_frp_headline_1 "Rahatça göz atın"> 57 <!ENTITY abb_frp_headline_1 "Rahatça göz atın">
58 <!ENTITY abb_frp_headline_2 "Kontrol sizde"> 58 <!ENTITY abb_frp_headline_2 "Kontrol sizde">
(...skipping 13 matching lines...) Expand all
72 <!ENTITY abb_adblocking_all_selected "Kullanılabilir abonelikler yok"> 72 <!ENTITY abb_adblocking_all_selected "Kullanılabilir abonelikler yok">
73 <!ENTITY abb_adblocking_waiting "Kullanılabilir abonelikler alınıyor..."> 73 <!ENTITY abb_adblocking_waiting "Kullanılabilir abonelikler alınıyor...">
74 74
75 <!ENTITY abb_pref_category_acceptable_ads_extra_summary "İnternet sitelerini bas it ve rahatsız edici olmayan reklamlar göstermek için teşvik ediyoruz. Varsayıla n ayarlar altında görülen Kabul edilebilir reklamlar için katı kurallar belirled ik. Tamamen reklamsız gezinmek istiyorsanız, bu özelliği dilediğiniz zaman kapat abilirsiniz."> 75 <!ENTITY abb_pref_category_acceptable_ads_extra_summary "İnternet sitelerini bas it ve rahatsız edici olmayan reklamlar göstermek için teşvik ediyoruz. Varsayıla n ayarlar altında görülen Kabul edilebilir reklamlar için katı kurallar belirled ik. Tamamen reklamsız gezinmek istiyorsanız, bu özelliği dilediğiniz zaman kapat abilirsiniz.">
76 76
77 <!-- Adblock Browser bookmarks --> 77 <!-- Adblock Browser bookmarks -->
78 <!ENTITY abb_bookmarks_about_browser "Tarayıcınız hakkında"> 78 <!ENTITY abb_bookmarks_about_browser "Tarayıcınız hakkında">
79 <!ENTITY abb_bookmarks_adblock_plus "Adblock Plus"> 79 <!ENTITY abb_bookmarks_adblock_plus "Adblock Plus">
80 <!ENTITY abb_bookmarks_acceptable_ads "Kabul edilebilir reklamlar"> 80 <!ENTITY abb_bookmarks_acceptable_ads "Kabul edilebilir reklamlar">
81 <!ENTITY abb_bookmarks_beta_community "Beta topluluk"> 81 <!ENTITY abb_bookmarks_beta_community "Beta topluluk">
OLDNEW

Powered by Google App Engine
This is Rietveld